Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTD hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Miền Bắc 27/09/2020

G8 tructiep
G7 86
G6 116 068 630
G5 7971
G4 8520 8450 7211
2340 tructiep tructiep tructiep
G3 17658 63664
G2 51459
G1 25331
ĐB 37546
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 1;3;6;7;
2
3 1;3;
4 4;6;
5 2;8;9;
6 4;8;9;
7 1;3;3;8;
8 6;6;
9 1;6;

Xổ số Miền Bắc 26/09/2020

G8 tructiep
G7 51
G6 091 083 834
G5 7315
G4 3988 1685 7168
4074 tructiep tructiep tructiep
G3 77805 36735
G2 45753
G1 46324
ĐB 17069
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 3;5;5;
2 2;4;8;9;
3 4;5;
4
5 1;3;
6 4;8;9;
7 4;6;9;
8 3;3;4;5;6;8;
9 1;7;

Xổ số Miền Bắc 25/09/2020

G8 tructiep
G7 02
G6 672 078 318
G5 0915
G4 6049 1001 4034
5340 tructiep tructiep tructiep
G3 02594 91533
G2 46411
G1 47391
ĐB 98018
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;1;2;7;7;
1 1;3;5;7;8; 8;
2
3 3;4;4;7;
4 9;
5
6 5;
7 2;7;8;8;
8
9 1;3;4;5;

Xổ số Miền Bắc 24/09/2020

G8 tructiep
G7 66
G6 480 305 679
G5 6469
G4 9267 3392 6448
2186 tructiep tructiep tructiep
G3 12192 24493
G2 80203
G1 76056
ĐB 87082
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 3;5;5;
1
2
3
4 2;3;8;
5 6;
6 1;6;7;7;9;9;
7 4;9;
8 2; 4;6;
9 1;1;2;2;3;9;