Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTD hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Miền Bắc 22/02/2020

G8
G7 33-60-62-32
G6 078 684 757
G5 0514-7691-4034-7789-0370-5295
G4 5186 0315 8723
2476 tructiep tructiep tructiep
G3 44299 40219
G2 89553-90068
G1 52140
ĐB 37647
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4 5 9
2 3
3 2 3 4 4
4 0 7
5 3 7
6 0 2 3 8
7 0 3 6 8
8 4 6 7 9
9 1 5 9

Xổ số Miền Bắc 21/02/2020

G8
G7 57-40-61-67
G6 174 366 533
G5 8929-7766-5065-5562-6785-3432
G4 6019 0705 1674
8595 tructiep tructiep tructiep
G3 88284 23901
G2 33678-81840
G1 26541
ĐB 36089
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1 1 5 5
1 8 9
2 9
3 2 3
4 0 0 1
5 7
6 1 1 2 5 6 6 7
7 4 4 8
8 4 5 9
9 5

Xổ số Miền Bắc 20/02/2020

G8
G7 93-31-40-22
G6 883 194 394
G5 1999-8055-8891-3495-5148-1505
G4 8749 4107 2844
2015 tructiep tructiep tructiep
G3 99942 79268
G2 10606-26736
G1 15061
ĐB 22204
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 4 5 6 7
1 4 5 5
2 2
3 1 6
4 0 2 4 8 9
5 5
6 1 7 8
7
8 3 9
9 1 3 4 4 5 9

Xổ số Miền Bắc 19/02/2020

G8
G7 85-37-52-50
G6 345 359 475
G5 1410-9893-6515-8217-3450-8057
G4 2676 3211 4182
2239 tructiep tructiep tructiep
G3 16557 64873
G2 12735-48565
G1 38353
ĐB 90398
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0
1 0 1 5 7
2
3 3 5 7 9
4 5
5 0 0 2 3 7 7 9
6 0 5 9
7 3 5 6
8 2 5
9 3 8 9