Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTD hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Miền Bắc 22/10/2021

G8 tructiep
G7 17
G6 220 319 205
G5 3329
G4 1960 3013 8505
0372 tructiep tructiep tructiep
G3 31166 16493
G2 74574
G1 23615
ĐB 56628
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 5;5;6;7;
1 3;5;7;9;
2 8; 9;
3
4 4;
5 3;
6 1;2;5;6;6;
7 1;2;4;9;
8 2;
9 3;

Xổ số Miền Bắc 21/10/2021

G8 tructiep
G7 20
G6 082 955 126
G5 8738
G4 0874 1320 1402
3657 tructiep tructiep tructiep
G3 93482 67157
G2 02778
G1 00442
ĐB 93188
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;8;
1 9;
2 6;7;8;
3 8;
4 2;8;
5 5;7;7;8;9;
6 5;7;
7 4;7;8;
8 2;2;4;8;
9 1;7;

Xổ số Miền Bắc 20/10/2021

G8 tructiep
G7 93
G6 078 211 930
G5 5101
G4 5064 2617 1255
9438 tructiep tructiep tructiep
G3 10246 09333
G2 26081
G1 76644
ĐB 56449
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;7;
2 4;9;9;
3 3;8;
4 4;6;7;9;
5 5;6;7;
6 4;
7 2;3;8;9;
8 1;7;
9 3;7;9;

Xổ số Miền Bắc 19/10/2021

G8 tructiep
G7 67
G6 824 718 423
G5 3012
G4 4230 5354 7655
4600 tructiep tructiep tructiep
G3 17762 21068
G2 11804
G1 67039
ĐB 86847
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;4;
1 2;8;
2 3;3;4;6;
3 4;9;
4 2;5;7;
5 4;5;
6 2;7;8;
7
8 9;
9 1;3;8;