Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTD hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Miền Bắc 24/05/2022

G8 tructiep
G7 30
G6 785 619 594
G5 2738
G4 2857 7477 7015
3584 tructiep tructiep tructiep
G3 31319 32255
G2 87719
G1 58758
ĐB 97218
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;1;
1 5;5;8; 9;9;9;
2 6;
3 7;8;
4 1;9;
5 5;6;7;8;
6 8;
7 6;7;
8 4;5;5;7;
9 3;4;

Xổ số Miền Bắc 23/05/2022

G8 tructiep
G7 17
G6 025 779 153
G5 1192
G4 2922 8295 5736
1480 tructiep tructiep tructiep
G3 79055 83498
G2 79526
G1 64806
ĐB 29213
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 6;8;
1 3; 7;9;
2 2;5;6;9;
3 6;
4 2;8;
5 1;3;4;5;
6 6;
7 7;9;
8 1;
9 2;2;5;8;9;

Xổ số Miền Bắc 22/05/2022

G8 tructiep
G7 57
G6 571 895 203
G5 5841
G4 9311 5583 1959
1099 tructiep tructiep tructiep
G3 77448 92351
G2 88253
G1 49158
ĐB 24547
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;4;
1 1;1;5;9;
2 2;9;
3 1;
4 1;7; 7;8;
5 1;3;6;7;8;9;
6
7 1;2;4;7;
8 3;
9 5;9;

Xổ số Miền Bắc 21/05/2022

G8 tructiep
G7 53
G6 559 193 047
G5 4238
G4 3330 1999 6180
1527 tructiep tructiep tructiep
G3 09500 00837
G2 08364
G1 20830
ĐB 85198
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 2;3;
2 7;7;
3 1;3;7;8;
4 4;7;
5 3;8;9;
6 4;4;
7 4;
8 9;
9 1;3;8; 9;