Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTD hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Miền Bắc 24/09/2022

G8 tructiep
G7 08
G6 368 823 443
G5 0386
G4 8467 7574 1579
7138 tructiep tructiep tructiep
G3 67243 04747
G2 39583
G1 01140
ĐB 08154
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;9;
1 1;3;
2 3;
3 4;8;
4 3;3;7;
5 4;
6 2;6;7;8;8;
7 4;8;9;
8 3;6;6;6;
9 1;

Xổ số Miền Bắc 23/09/2022

G8 tructiep
G7 01
G6 724 174 453
G5 0160
G4 3605 3596 2870
5392 tructiep tructiep tructiep
G3 69170 12911
G2 75772
G1 63302
ĐB 79436
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;5;8;
1 1;
2 1;4;6;
3 6;
4 6;8;9;
5 3;3;6;
6 7;8;
7 2;4;6;
8
9 2;5;6;

Xổ số Miền Bắc 22/09/2022

G8 tructiep
G7 37
G6 495 283 089
G5 5119
G4 1992 5460 0527
7755 tructiep tructiep tructiep
G3 11078 35566
G2 67639
G1 14235
ĐB 76777
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 7;9;9;
2 7;7;
3 1;5;7;9;
4 3;
5 1;5;
6 5;6;6;
7 5;7; 8;
8 3;5;9;
9 2;5;6;

Xổ số Miền Bắc 21/09/2022

G8 tructiep
G7 05
G6 380 518 321
G5 5136
G4 7785 6343 5951
3385 tructiep tructiep tructiep
G3 57514 55801
G2 28539
G1 04642
ĐB 44823
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;4;5;
1 4;6;8;
2 1;3; 6;
3 6;9;9;
4 2;3;3;
5 1;5;
6 6;7;
7
8 5;5;5;
9 4;4;