Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTD hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Miền Bắc 02/08/2021

G8 tructiep
G7 03
G6 216 604 659
G5 9402
G4 0712 4253 8081
9582 tructiep tructiep tructiep
G3 98350 38957
G2 35981
G1 01082
ĐB 71424
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;4;9;
1 2;2;4;5;6;
2 4; 5;
3
4 7;
5 3;7;9;
6
7 3;3;8;
8 1;1;2;2;
9 1;1;

Xổ số Miền Bắc 01/08/2021

G8 tructiep
G7 26
G6 899 010 422
G5 4259
G4 5515 5202 8485
5405 tructiep tructiep tructiep
G3 65925 29421
G2 12650
G1 34286
ĐB 88081
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;2;5;
1 5;5;
2 1;2;5;6;
3 1;3;
4 8;
5 9;
6 2;3;3;
7
8 1; 5;6;
9 8;9;

Xổ số Miền Bắc 31/07/2021

G8 tructiep
G7 27
G6 575 826 238
G5 9506
G4 6982 5615 1519
2688 tructiep tructiep tructiep
G3 26539 31784
G2 98980
G1 46071
ĐB 62914
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 1;4; 4;5;9;
2 1;6;7;
3 7;8;9;
4 1;7;
5 8;
6 6;
7 1;5;
8 2;2;4;5;8;8;
9 6;

Xổ số Miền Bắc 30/07/2021

G8 tructiep
G7 72
G6 729 628 115
G5 7527
G4 6372 8921 1153
7468 tructiep tructiep tructiep
G3 46918 97507
G2 78150
G1 51666
ĐB 94715
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 5; 5;8;
2 1;7;8;9;
3 5;5;6;
4 3;
5 3;4;5;9;
6 3;5;6;8;
7 2;2;9;
8 2;6;
9