Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTD hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Miền Bắc 30/05/2023

G8 tructiep
G7 96
G6 287 387 650
G5 7185
G4 7861 9818 7371
0560 tructiep tructiep tructiep
G3 57840 39646
G2 35868
G1 15037
ĐB 20765
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7;
1 8;
2 1;
3 3;7;7;
4 6;
5 1;
6 1;2;5; 5;8;
7 1;
8 5;7;7;
9 3;6;

Xổ số Miền Bắc 29/05/2023

G8 tructiep
G7 78
G6 948 191 615
G5 0594
G4 6742 1749 8665
0992 tructiep tructiep tructiep
G3 71926 87565
G2 10638
G1 98338
ĐB 85867
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;5;
2 1;3;6;
3 4;6;7;8;8;
4 2;2;2;8;9;9;
5 3;
6 5;5;7; 7;
7 1;8;
8
9 1;1;2;4;

Xổ số Miền Bắc 28/05/2023

G8 tructiep
G7 71
G6 972 313 256
G5 7327
G4 9781 9537 5387
9377 tructiep tructiep tructiep
G3 00824 84828
G2 36739
G1 32985
ĐB 79459
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;8;
2 4;6;7;8;
3 2;7;9;
4 8;
5 6;9;
6 7;
7 1;2;4;6;7;
8 1;3;5;7;9;
9 1;

Xổ số Miền Bắc 27/05/2023

G8 tructiep
G7 76
G6 849 191 024
G5 1698
G4 6364 8867 3211
1681 tructiep tructiep tructiep
G3 96746 15579
G2 42533
G1 71344
ĐB 96237
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;9;9;
2 4;5;
3 1;3;7;
4 3;4;5;6;9;
5 4;4;
6 2;4;7;
7 5;6;9;
8 1;8;
9 1;8;