Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBDH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Định 21/05/2020

G8 40
G7 162
G6 5671 8328 6025
G5 9876
G4 34816 95534 74598
74434 06697 44261 18316
G3 93770 92639
G2 85389
G1 63446
ĐB 465219
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;6;9;
2 5;8;
3 4;4;9;
4 6;
5
6 1;2;
7 1;6;
8 9;
9 7;8;

Xổ số Bình Định 14/05/2020

G8 53
G7 104
G6 5427 4149 4787
G5 2912
G4 55975 98697 85379
95927 17079 11118 97364
G3 19226 93816
G2 90069
G1 47367
ĐB 338253
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;6;8;
2 6;7;7;
3
4 9;
5 3;
6 4;7;9;
7 5;9;9;
8 7;
9 7;

Xổ số Bình Định 07/05/2020

G8 60
G7 682
G6 5785 2560 2956
G5 1127
G4 06171 07597 62215
92216 88845 82907 39626
G3 02369 16604
G2 11578
G1 71634
ĐB 323436
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7;
1 5;6;
2 6;7;
3 4;6;
4 5;
5 6;
6 9;
7 1;8;
8 2;5;
9 7;

Xổ số Bình Định 30/04/2020

G8 34
G7 618
G6 5435 2887 9728
G5 3855
G4 95995 58847 01347
52625 91126 07523 42771
G3 20099 74964
G2 12432
G1 81655
ĐB 800717
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 7; 8;
2 3;5;6;8;
3 2;5;
4 7;7;
5 5;5;
6 4;
7 1;
8 7;
9 5;9;