Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBDH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Định 23/05/2019

G8 14
G7 528
G6 0152 4069 9025
G5 4678
G4 57250 84704 96173
19026 46058 77832 87672
G3 02709 66567
G2 94126
G1 58567
ĐB 287715
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 4 9
1 5
2 5 6 6 8
3 2
4
5 0 2 8
6 7 7 9
7 2 3 8
8
9

Xổ số Bình Định 16/05/2019

G8 88
G7 032
G6 9345 6017 7566
G5 1822
G4 44062 08251 05508
34608 55913 63768 41719
G3 44219 81345
G2 45535
G1 02962
ĐB 949450
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 8 8
1 3 7 9 9
2 2
3 2 5
4 5 5
5 0 1
6 2 2 6 8
7
8
9

Xổ số Bình Định 09/05/2019

G8 46
G7 061
G6 0709 6824 6182
G5 5760
G4 03438 59128 89232
59501 87756 94667 05003
G3 89378 72782
G2 23895
G1 83809
ĐB 890212
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3 9 9
1 2
2 4 8
3 2 8
4
5 6
6 0 1 7
7 8
8 2 2
9 5

Xổ số Bình Định 02/05/2019

G8 30
G7 965
G6 7877 8337 8630
G5 0034
G4 34864 80868 77822
95853 13819 89815 03381
G3 02319 67343
G2 97847
G1 62167
ĐB 401910
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 0 5 9 9
2 2
3 0 4 7
4 3 7
5 3
6 4 5 7 8
7 7
8 1
9