Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBDH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Định 19/05/2022

G8 23
G7 108
G6 4055 7121 1913
G5 5457
G4 34008 53768 36295
08715 39619 46566 96627
G3 52186 96993
G2 00566
G1 09880
ĐB 050702
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 2; 8;8;
1 3;5;9;
2 1;7;
3
4
5 5;7;
6 6;6;8;
7
8 6;
9 3;5;

Xổ số Bình Định 12/05/2022

G8 60
G7 075
G6 1374 0743 6645
G5 4730
G4 42668 57112 95746
93209 12797 08252 19268
G3 82068 85150
G2 79779
G1 61180
ĐB 993623
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 2;
2 3;
3
4 3;5;6;
5 2;
6 8;8;8;
7 4;5;9;
8
9 7;

Xổ số Bình Định 05/05/2022

G8 06
G7 527
G6 8684 1714 7397
G5 1525
G4 09268 35189 74607
56300 62021 23483 30545
G3 58421 04233
G2 12118
G1 35280
ĐB 040287
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;8;
2 1;1;5;7;
3 3;
4 5;
5
6 8;
7
8 3;4;7; 9;
9 7;

Xổ số Bình Định 28/04/2022

G8 39
G7 444
G6 5027 7535 0922
G5 0622
G4 30501 40830 79592
52653 27250 53909 87926
G3 31817 27556
G2 18429
G1 40354
ĐB 588617
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;9;
1 7; 7;
2 2;2;6;7;9;
3 5;
4 4;
5 3;4;6;
6
7
8
9 2;