Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBP hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Phước 27/05/2023

G8 79
G7 333
G6 9298 9778 7347
G5 8525
G4 97279 13525 21878
64546 59169 78649 58849
G3 56598 18042
G2 46861
G1 37888
ĐB 871775
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 5;5;
3 3;
4 2;6;7;9;9;
5
6 1;9;
7 5; 8;8;9;
8 8;
9 8;8;

Xổ số Bình Phước 20/05/2023

G8 54
G7 447
G6 8270 6429 0904
G5 3136
G4 96623 80909 13355
08854 64108 14467 91184
G3 93541 67091
G2 67803
G1 64432
ĐB 930598
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;8;9;
1
2 3;9;
3 2;6;
4 1;7;
5 4;5;
6 7;
7
8 4;
9 1;8;

Xổ số Bình Phước 13/05/2023

G8 36
G7 377
G6 8693 5715 5103
G5 7250
G4 78052 37958 67085
76377 73969 48311 30631
G3 09437 30345
G2 99932
G1 40091
ĐB 159503
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 3; 3;
1 1;5;
2
3 1;2;7;
4 5;
5 2;8;
6 9;
7 7;7;
8 5;
9 1;3;

Xổ số Bình Phước 06/05/2023

G8 16
G7 178
G6 5579 2603 1979
G5 3834
G4 36565 06402 82064
62990 27313 84966 14732
G3 00569 41324
G2 00384
G1 31762
ĐB 060842
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;
1 3;
2 4;
3 2;4;
4 2;
5
6 2;4;5;6;9;
7 8;9;9;
8 4;
9