Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBP hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Phước 01/05/2021

G8 85
G7 153
G6 7486 3658 5783
G5 2173
G4 14165 05099 97666
96886 76033 72950 08736
G3 02172 32401
G2 62480
G1 76435
ĐB 547863
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1
2
3 3;5;6;
4
5 3;8;
6 3; 5;6;
7 2;3;
8 3;6;6;
9 9;

Xổ số Bình Phước 24/04/2021

G8 03
G7 706
G6 8404 6811 9313
G5 8214
G4 58207 72607 34839
99842 20841 11361 86006
G3 83411 76936
G2 17579
G1 45670
ĐB 519515
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;6;7;7;
1 1;1;3;4;5;
2
3 6;9;
4 1;2;
5
6 1;
7 9;
8
9

Xổ số Bình Phước 17/04/2021

G8 34
G7 176
G6 8848 8211 6432
G5 3739
G4 20759 05931 75863
62773 68913 94426 26509
G3 04797 52082
G2 70795
G1 40932
ĐB 952688
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 1;3;
2 6;
3 1;2;2;9;
4 8;
5 9;
6 3;
7 3;6;
8 2;8;
9 5;7;

Xổ số Bình Phước 10/04/2021

G8 96
G7 827
G6 8031 5526 7248
G5 9148
G4 86241 95129 77244
61099 88783 99428 60416
G3 96967 20201
G2 64011
G1 56379
ĐB 545210
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;6;
2 6;7;8;9;
3 1;
4 1;4;8;8;
5
6 7;
7 9;
8 3;
9 9;