Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBP hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Phước 08/06/2024

G8 42
G7 124
G6 0000 8149 5358
G5 7506
G4 56411 62265 40437
70304 93506 35464 94673
G3 62347 90820
G2 38602
G1 52962
ĐB 070194
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;6;6;
1 1;
2 4;
3 7;
4 7;9;
5 8;
6 2;4;5;
7 3;
8
9 4;

Xổ số Bình Phước 01/06/2024

G8 84
G7 308
G6 1422 5721 1375
G5 5694
G4 14210 04935 70780
41547 12430 87509 03839
G3 76504 62252
G2 82255
G1 72148
ĐB 960451
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;9;
1
2 1;2;
3 5;9;
4 7;8;
5 1; 2;5;
6
7 5;
8
9 4;

Xổ số Bình Phước 25/05/2024

G8 29
G7 513
G6 7660 3103 9364
G5 6119
G4 32042 87682 55045
11938 95408 37455 34036
G3 32071 75213
G2 41715
G1 39687
ĐB 840032
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 3;8;
1 3;3;5;9;
2
3 2; 6;8;
4 2;5;
5 5;
6 4;
7 1;
8 2;7;
9

Xổ số Bình Phước 18/05/2024

G8 41
G7 288
G6 9328 7836 8780
G5 5971
G4 98110 53079 72202
33757 62234 58993 60786
G3 80979 21314
G2 90507
G1 70309
ĐB 806781
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;9;
1 4;
2 8;
3 4;6;
4
5 7;
6
7 1;9;9;
8 1; 6;8;
9 3;