Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBP hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Phước 21/01/2023

G8 95
G7 597
G6 5213 3451 5495
G5 2301
G4 69119 57716 88227
84625 92289 23195 19105
G3 54430 20232
G2 82737
G1 70735
ĐB 792253
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;
1 3;6;9;
2 5;7;
3 2;5;7;
4
5 1;3;
6
7
8 9;
9 5;5;7;

Xổ số Bình Phước 14/01/2023

G8 19
G7 184
G6 0635 9590 6934
G5 4829
G4 37045 30179 24546
34041 97620 46247 08756
G3 83688 12998
G2 40945
G1 78794
ĐB 392380
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 9;
3 4;5;
4 1;5;5;6;7;
5 6;
6
7 9;
8 4;8;
9 4;8;

Xổ số Bình Phước 07/01/2023

G8 05
G7 448
G6 4606 3286 4905
G5 9977
G4 57634 50054 37819
17243 26746 94778 44629
G3 38204 65910
G2 36528
G1 87025
ĐB 940535
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;6;
1 9;
2 5;8;9;
3 4;5;
4 3;6;8;
5 4;
6
7 7;8;
8 6;
9

Xổ số Bình Phước 31/12/2022

G8 39
G7 319
G6 7643 9814 4580
G5 7843
G4 00207 74080 07321
77745 69869 79415 20420
G3 76214 94355
G2 13990
G1 84992
ĐB 664825
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;4;5;9;
2 1;5;
3
4 3;3;5;
5 5;
6 9;
7
8
9 2;