Kết quả xổ số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBTR hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bến Tre 06/04/2021

G8 65
G7 760
G6 6388 1488 6256
G5 2196
G4 48730 17656 56616
08650 22745 99399 18036
G3 86703 02196
G2 17509
G1 91333
ĐB 496790
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1 6;
2
3 3;6;
4 5;
5 6;6;
6
7
8 8;8;
9 6;6;9;

Xổ số Bến Tre 30/03/2021

G8 59
G7 779
G6 0636 5666 8719
G5 1687
G4 15765 49491 88650
47296 95338 79176 88039
G3 49628 43069
G2 46829
G1 29886
ĐB 274074
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0
1 9;
2 8;9;
3 6;8;9;
4
5
6 5;6;9;
7 4; 6;9;
8 6;7;
9 1;6;

Xổ số Bến Tre 23/03/2021

G8 30
G7 804
G6 8095 3260 7360
G5 6315
G4 55131 49059 00816
56825 81766 36194 31606
G3 28593 40478
G2 92669
G1 24266
ĐB 322014
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 4; 5;6;
2 5;
3 1;
4
5 9;
6 6;6;9;
7 8;
8
9 3;4;5;

Xổ số Bến Tre 16/03/2021

G8 42
G7 508
G6 0858 9408 0477
G5 3639
G4 58320 71480 40626
20623 60651 55362 31994
G3 90870 11780
G2 32188
G1 21500
ĐB 459299
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 8;8;
1
2 3;6;
3 9;
4
5 1;8;
6 2;
7 7;
8 8;
9 4;9;