Kết quả xổ số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBTR hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bến Tre 30/05/2023

G8 70
G7 237
G6 7954 6999 0586
G5 1348
G4 62453 90186 14840
45345 17115 66409 04502
G3 94442 87102
G2 47014
G1 31195
ĐB 263248
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;9;
1 4;5;
2
3 7;
4 2;5;8; 8;
5 3;4;
6
7
8 6;6;
9 5;9;

Xổ số Bến Tre 23/05/2023

G8 18
G7 104
G6 7995 3127 7820
G5 0372
G4 80394 34190 78305
47310 18683 10395 97852
G3 30872 34039
G2 75364
G1 01834
ĐB 176224
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;
1
2 4; 7;
3 4;9;
4
5 2;
6 4;
7 2;2;
8 3;
9 4;5;5;

Xổ số Bến Tre 16/05/2023

G8 88
G7 493
G6 5070 8116 1159
G5 1737
G4 40270 61004 57963
61808 03915 05072 87371
G3 07877 43953
G2 29156
G1 71813
ĐB 339526
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;
1 3;5;6;
2 6;
3 7;
4
5 3;6;9;
6 3;
7 1;2;7;
8
9 3;

Xổ số Bến Tre 09/05/2023

G8 09
G7 479
G6 8146 8984 3255
G5 8468
G4 53156 88722 59076
95228 57956 05408 17398
G3 66044 55461
G2 31620
G1 38831
ĐB 006150
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1
2 2;8;
3 1;
4 4;6;
5 5;6;6;
6 1;8;
7 6;9;
8 4;
9 8;