Kết quả xổ số DakLak

kết quả xổ số DakLak hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDLK hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số DakLak 12/01/2021

G8 79
G7 490
G6 3462 6780 3187
G5 8388
G4 20325 35709 40877
70887 38817 73101 83654
G3 36876 82977
G2 70831
G1 14596
ĐB 587791
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 1;9;
1 7;
2 5;
3 1;
4
5 4;
6 2;
7 6;7;7;
8 7;7;8;
9 1; 6;

Xổ số DakLak 05/01/2021

G8 39
G7 820
G6 7448 2191 4902
G5 7815
G4 26114 93088 56138
35326 10155 40947 02234
G3 06587 30154
G2 01230
G1 60960
ĐB 231348
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 4;5;
2 6;
3 4;8;
4 7;8; 8;
5 4;5;
6
7
8 7;8;
9 1;

Xổ số DakLak 29/12/2020

G8 46
G7 533
G6 1134 9802 2878
G5 9382
G4 22268 55450 01974
72931 02060 17133 48880
G3 31349 66778
G2 37028
G1 32730
ĐB 818103
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;
1
2 8;
3 1;3;3;4;
4 9;
5
6 8;
7 4;8;8;
8 2;
9

Xổ số DakLak 22/12/2020

G8 02
G7 660
G6 1246 8641 3196
G5 6794
G4 35613 82578 47788
84487 36487 89510 03577
G3 32238 50989
G2 32007
G1 39138
ĐB 283250
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 3;
2
3 8;8;
4 1;6;
5
6
7 7;8;
8 7;7;8;9;
9 4;6;