Kết quả xổ số DakLak

kết quả xổ số DakLak hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDLK hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số DakLak 18/01/2022

G8 96
G7 436
G6 5566 5520 4530
G5 1045
G4 23137 37753 05930
84561 51282 23207 77319
G3 40627 93575
G2 13163
G1 80340
ĐB 707749
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 9;
2 7;
3 6;7;
4 5;9;
5 3;
6 1;3;6;
7 5;
8 2;
9

Xổ số DakLak 11/01/2022

G8 53
G7 055
G6 4145 0663 2833
G5 4246
G4 89456 25411 68781
24166 32649 46709 09538
G3 60058 84456
G2 22485
G1 84082
ĐB 032867
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 1;
2
3 3;8;
4 5;6;9;
5 5;6;6;8;
6 3;6;7;
7
8 1;2;5;
9

Xổ số DakLak 04/01/2022

G8 13
G7 222
G6 8610 8617 2929
G5 5066
G4 37597 75704 63971
09823 76967 38983 24825
G3 15863 16338
G2 65354
G1 64645
ĐB 137436
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 7;
2 2;3;5;9;
3 6; 8;
4 5;
5 4;
6 3;6;7;
7 1;
8 3;
9 7;

Xổ số DakLak 28/12/2021

G8 62
G7 162
G6 7170 6911 4718
G5 1599
G4 79084 91299 20408
11064 97111 41350 53209
G3 73722 15166
G2 71019
G1 21916
ĐB 692080
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;
1 1;1;6;8;9;
2 2;
3
4
5
6 2;4;6;
7
8 4;
9 9;9;