Kết quả xổ số DakLak

kết quả xổ số DakLak hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDLK hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số DakLak 06/04/2021

G8 71
G7 099
G6 3076 0791 8474
G5 3467
G4 25817 74724 02554
50012 75009 97487 38156
G3 60153 49551
G2 96179
G1 36420
ĐB 122385
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 2;7;
2 4;
3
4
5 1;3;4;6;
6 7;
7 4;6;9;
8 5; 7;
9 1;9;

Xổ số DakLak 30/03/2021

G8 98
G7 672
G6 5420 2392 4584
G5 0789
G4 40420 06407 59442
36880 56072 63211 75029
G3 77976 96600
G2 63888
G1 65200
ĐB 973988
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 1;
2 9;
3
4 2;
5
6
7 2;2;6;
8 4;8; 8;9;
9 2;

Xổ số DakLak 23/03/2021

G8 60
G7 662
G6 3575 7908 5863
G5 4467
G4 14016 82589 04551
77326 77638 99750 65354
G3 37740 49784
G2 20885
G1 28962
ĐB 872684
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 6;
2 6;
3 8;
4
5 1;4;
6 2;2;3;7;
7 5;
8 4; 4;5;9;
9

Xổ số DakLak 16/03/2021

G8 96
G7 360
G6 1898 5803 1214
G5 5884
G4 64592 69197 87019
04422 61426 76759 10443
G3 43552 05445
G2 59917
G1 14025
ĐB 874065
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 4;7;9;
2 2;5;6;
3
4 3;5;
5 2;9;
6 5;
7
8 4;
9 2;7;8;