Kết quả xổ số DakLak

kết quả xổ số DakLak hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDLK hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số DakLak 30/05/2023

G8 64
G7 562
G6 7608 4683 4082
G5 9876
G4 44111 10668 65775
35529 29535 59300 90884
G3 01846 41627
G2 43852
G1 11762
ĐB 858571
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 1;
2 7;9;
3 5;
4 6;
5 2;
6 2;2;8;
7 1; 5;6;
8 2;3;4;
9

Xổ số DakLak 23/05/2023

G8 79
G7 392
G6 0721 1447 6298
G5 3827
G4 80544 91367 81621
27754 44969 96263 69164
G3 29561 29932
G2 68189
G1 11473
ĐB 762976
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 1;1;7;
3 2;
4 4;7;
5 4;
6 1;3;4;7;9;
7 3;6;
8 9;
9 2;8;

Xổ số DakLak 16/05/2023

G8 10
G7 388
G6 2706 8791 6723
G5 9879
G4 53994 76285 33290
59329 51562 24463 30678
G3 70841 77548
G2 47626
G1 92326
ĐB 290213
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 3;
2 3;6;6;9;
3
4 1;8;
5
6 2;3;
7 8;9;
8 5;8;
9 1;4;

Xổ số DakLak 09/05/2023

G8 78
G7 845
G6 2167 7345 6709
G5 8999
G4 40678 02588 60329
67268 43839 63736 35400
G3 33713 17203
G2 27434
G1 19127
ĐB 982526
Chờ kết quả xổ số DakLak : XSDLK CHO gửi 8185
Số đẹp XSDLK hôm nay : CAU DLK gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1 3;
2 6; 7;9;
3 4;6;9;
4 5;5;
5
6 7;8;
7 8;
8 8;
9 9;