Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 20/02/2019

G8 37
G7 258
G6 6776 3813 5589
G5 4931
G4 36049 07115 82573
31718 69508 90262 10917
G3 04373 83377
G2 19104
G1 47878
ĐB 180234
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 4 8
1 3 5 7 8
2
3 1 4
4 9
5 8
6 2
7 3 3 6 7 8
8 9
9

Xổ số Đà Nẵng 16/02/2019

G8 69
G7 201
G6 6146 4793 4170
G5 6442
G4 10503 97321 51921
80533 63708 76417 53726
G3 24031 27745
G2 32388
G1 42350
ĐB 808663
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3 8
1 7
2 1 1 6
3 1 3
4 2 5 6
5 0
6 3
7 0
8 8
9 3

Xổ số Đà Nẵng 13/02/2019

G8 50
G7 827
G6 7462 2265 0111
G5 8806
G4 01459 51218 34431
14972 90011 17886 45347
G3 34668 09054
G2 49326
G1 23100
ĐB 009802
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2 6
1 1 1 8
2 6 7
3 1
4 7
5 4 9
6 2 5 8
7 2
8 6
9

Xổ số Đà Nẵng 09/02/2019

G8 73
G7 470
G6 0922 1717 0865
G5 0081
G4 43725 00406 54811
29327 33217 67832 67681
G3 82523 20669
G2 80884
G1 06588
ĐB 875871
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 1 7 7
2 2 3 5 7
3 2
4
5
6 5 9
7 0 1
8 1 1 4 8
9