Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 19/09/2020

G8 73
G7 852
G6 8191 4927 3317
G5 9973
G4 07637 56745 16218
14422 62142 38429 83285
G3 12468 32140
G2 25240
G1 17893
ĐB 404232
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 7;8;
2 2;7;9;
3 2; 7;
4 2;5;
5 2;
6 8;
7 3;
8 5;
9 1;3;

Xổ số Đà Nẵng 16/09/2020

G8 69
G7 533
G6 1202 7667 2186
G5 0454
G4 23089 56803 44945
06840 35427 94288 98170
G3 13979 70347
G2 58001
G1 48894
ĐB 822011
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;3;
1 1;
2 7;
3 3;
4 5;7;
5 4;
6 7;
7 9;
8 6;8;9;
9 4;

Xổ số Đà Nẵng 12/09/2020

G8 31
G7 205
G6 4941 4361 1794
G5 1447
G4 99220 03278 16928
14361 85125 84608 05179
G3 74310 20569
G2 22202
G1 21056
ĐB 819663
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;8;
1
2 5;8;
3
4 1;7;
5 6;
6 1;1;3; 9;
7 8;9;
8
9 4;

Xổ số Đà Nẵng 09/09/2020

G8 27
G7 977
G6 0582 2036 0165
G5 1155
G4 92378 45146 11187
03270 28687 32674 97594
G3 37874 23427
G2 79286
G1 97615
ĐB 006936
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;
2 7;
3 6; 6;
4 6;
5 5;
6 5;
7 4;4;7;8;
8 2;6;7;7;
9 4;