Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 23/10/2019

G8 51
G7 849
G6 2667 1418 5871
G5 5779
G4 14679 96245 08399
63855 91193 69251 89348
G3 41007 61190
G2 86497
G1 63911
ĐB 784497
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1 1 8
2
3
4 5 8 9
5 1 5
6 7
7 1 9 9
8
9 0 3 7 7 9

Xổ số Đà Nẵng 19/10/2019

G8 27
G7 963
G6 8510 8119 3307
G5 2334
G4 38657 76544 25129
50516 30991 87526 81214
G3 15661 63990
G2 64452
G1 28014
ĐB 981615
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1 0 4 4 5 6 9
2 6 9
3 4
4 4
5 2 7
6 1 3
7
8
9 0 1

Xổ số Đà Nẵng 16/10/2019

G8 13
G7 057
G6 0032 2542 9772
G5 9022
G4 31832 37019 91266
49894 90911 75518 76517
G3 76486 22020
G2 98116
G1 05517
ĐB 836332
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1 6 7 7 8 9
2 0 2
3 2 2 2
4 2
5 7
6 6
7 2
8 6
9 4

Xổ số Đà Nẵng 12/10/2019

G8 93
G7 234
G6 4169 6493 0884
G5 6331
G4 54467 99730 90020
21195 49510 55395 30276
G3 94439 46777
G2 47821
G1 72415
ĐB 963707
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1 0 5
2 0 1
3 0 1 4 9
4
5
6 7 9
7 6 7
8 4
9 3 5 5