Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 28/03/2020

G8 11
G7 415
G6 6174 0736 3729
G5 0379
G4 79153 55583 96434
27086 39781 33064 22808
G3 27364 06103
G2 46220
G1 29935
ĐB 926228
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;8;
1 5;
2 8; 9;
3 4;5;6;
4
5 3;
6 4;4;
7 4;9;
8 1;3;6;
9

Xổ số Đà Nẵng 25/03/2020

G8 44
G7 122
G6 7255 4267 9294
G5 0352
G4 88110 61364 69024
26216 29019 15954 72173
G3 91362 91899
G2 25600
G1 56266
ĐB 665791
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;9;
2 2;4;
3
4
5 2;4;5;
6 2;4;6;7;
7 3;
8
9 1; 4;9;

Xổ số Đà Nẵng 21/03/2020

G8 84
G7 313
G6 2850 2470 9199
G5 0441
G4 66936 78267 07754
52818 65136 68870 63219
G3 79217 30416
G2 30857
G1 13850
ĐB 148691
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;6;7;8;9;
2
3 6;6;
4 1;
5 4;7;
6 7;
7
8
9 1; 9;

Xổ số Đà Nẵng 18/03/2020

G8 41
G7 080
G6 4000 1428 9498
G5 6572
G4 11342 84977 19151
14702 15132 63158 94808
G3 90875 42006
G2 77251
G1 86546
ĐB 842240
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;8;
1
2 8;
3 2;
4 2;6;
5 1;1;8;
6
7 2;5;7;
8
9 8;