Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 25/09/2021

G8 72
G7 849
G6 9358 5075 2276
G5 1124
G4 19545 17016 72019
11170 31757 63232 82247
G3 56804 11350
G2 22484
G1 43503
ĐB 352454
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;
1 6;9;
2 4;
3 2;
4 5;7;9;
5 4; 7;8;
6
7 5;6;
8 4;
9

Xổ số Đà Nẵng 22/09/2021

G8 71
G7 560
G6 7779 0702 3141
G5 5716
G4 58762 52215 81222
27695 31627 12177 93902
G3 50082 75087
G2 31156
G1 34097
ĐB 241508
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;8;
1 5;6;
2 2;7;
3
4 1;
5 6;
6 2;
7 7;9;
8 2;7;
9 5;7;

Xổ số Đà Nẵng 18/09/2021

G8 80
G7 676
G6 3450 9355 3720
G5 7723
G4 17734 71242 05970
09625 04009 69744 25430
G3 57362 28515
G2 84886
G1 87588
ĐB 493402
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2; 9;
1 5;
2 3;5;
3 4;
4 2;4;
5 5;
6 2;
7 6;
8 6;8;
9

Xổ số Đà Nẵng 15/09/2021

G8 42
G7 157
G6 6156 4836 7117
G5 3319
G4 80678 58615 14705
02578 35058 74909 33747
G3 61599 94764
G2 63632
G1 51311
ĐB 488060
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 5;9;
1 1;5;7;9;
2
3 2;6;
4 7;
5 6;7;8;
6 4;
7 8;8;
8
9 9;