Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 25/01/2023

G8 28
G7 563
G6 3305 0793 0740
G5 1032
G4 99619 30220 26471
19719 89043 85296 92449
G3 05284 65956
G2 44688
G1 62864
ĐB 268790
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 9;9;
2
3 2;
4 3;9;
5 6;
6 3;4;
7 1;
8 4;8;
9 3;6;

Xổ số Đà Nẵng 21/01/2023

G8 10
G7 490
G6 2479 6712 0494
G5 1210
G4 49926 16046 76645
72533 10902 33622 34297
G3 99258 48994
G2 34028
G1 70057
ĐB 016979
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 2;
2 2;6;8;
3 3;
4 5;6;
5 7;8;
6
7 9; 9;
8
9 4;4;7;

Xổ số Đà Nẵng 18/01/2023

G8 45
G7 417
G6 6345 5519 6561
G5 2880
G4 12828 12235 66051
12365 07483 91511 23691
G3 73692 90539
G2 13877
G1 71905
ĐB 295701
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 5;
1 1;7;9;
2 8;
3 5;9;
4 5;
5 1;
6 1;5;
7 7;
8 3;
9 1;2;

Xổ số Đà Nẵng 14/01/2023

G8 97
G7 130
G6 8706 4371 4724
G5 0728
G4 71445 14457 70442
09061 25025 61115 55190
G3 94992 63416
G2 31251
G1 56176
ĐB 415405
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 5; 6;
1 5;6;
2 4;5;8;
3
4 2;5;
5 1;7;
6 1;
7 1;6;
8
9 2;