Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 19/06/2021

G8 67
G7 252
G6 2885 3528 9152
G5 9697
G4 94395 36388 81865
57903 69270 54419 75347
G3 44253 30026
G2 15076
G1 05458
ĐB 756717
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 7; 9;
2 6;8;
3
4 7;
5 2;2;3;8;
6 5;
7 6;
8 5;8;
9 5;7;

Xổ số Đà Nẵng 16/06/2021

G8 47
G7 170
G6 6888 5620 0130
G5 6644
G4 81423 09535 65914
34725 41507 78183 98691
G3 84199 22324
G2 63957
G1 77579
ĐB 012987
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;
2 3;4;5;
3 5;
4 4;
5 7;
6
7 9;
8 3;7; 8;
9 1;9;

Xổ số Đà Nẵng 12/06/2021

G8 93
G7 229
G6 8451 7798 6778
G5 4212
G4 09672 89798 75257
75193 31389 93133 23343
G3 88365 95641
G2 15535
G1 19547
ĐB 014160
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 9;
3 3;5;
4 1;3;7;
5 1;7;
6 5;
7 2;8;
8 9;
9 3;8;8;

Xổ số Đà Nẵng 09/06/2021

G8 43
G7 128
G6 3237 2011 3764
G5 4796
G4 63177 97356 07529
27871 47955 64937 68999
G3 76393 99728
G2 00126
G1 60185
ĐB 316693
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;
2 6;8;8;9;
3 7;7;
4
5 5;6;
6 4;
7 1;7;
8 5;
9 3; 3;6;9;