Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 17/04/2021

G8 19
G7 145
G6 8273 9372 6709
G5 9046
G4 39083 79184 01489
12099 93217 02282 71397
G3 74667 10844
G2 08039
G1 03918
ĐB 030891
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 7;8;
2
3 9;
4 4;5;6;
5
6 7;
7 2;3;
8 2;3;4;9;
9 1; 7;9;

Xổ số Đà Nẵng 14/04/2021

G8 14
G7 434
G6 5551 4332 9691
G5 6838
G4 52583 72196 29376
32619 01470 15938 66183
G3 17655 02920
G2 40157
G1 76597
ĐB 894278
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 9;
2
3 2;4;8;8;
4
5 1;5;7;
6
7 6;8;
8 3;3;
9 1;6;7;

Xổ số Đà Nẵng 10/04/2021

G8 52
G7 835
G6 9902 4970 1129
G5 2076
G4 13444 23727 04826
57789 07987 67572 91431
G3 03163 97956
G2 93324
G1 22077
ĐB 085401
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 2;
1
2 4;6;7;9;
3 1;5;
4 4;
5 6;
6 3;
7 2;6;7;
8 7;9;
9

Xổ số Đà Nẵng 07/04/2021

G8 04
G7 962
G6 3034 8848 6679
G5 0926
G4 59270 74060 89148
89668 07732 19966 19806
G3 29348 92180
G2 69766
G1 60187
ĐB 475497
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1
2 6;
3 2;4;
4 8;8;8;
5
6 2;6;6;8;
7 9;
8 7;
9 7;