Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 27/11/2021

G8 94
G7 209
G6 9121 7157 3243
G5 1637
G4 48385 95577 00389
84993 41217 88685 60696
G3 88948 41675
G2 95106
G1 33411
ĐB 884055
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 6;9;
1 1;7;
2 1;
3 7;
4 3;8;
5 5; 7;
6
7 5;7;
8 5;5;9;
9 3;6;

Xổ số Đà Nẵng 24/11/2021

G8 82
G7 196
G6 7859 0714 6334
G5 7315
G4 97994 76928 88262
28229 21406 47887 93043
G3 85893 18615
G2 52869
G1 31363
ĐB 477124
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 4;5;5;
2 4; 8;9;
3 4;
4 3;
5 9;
6 2;3;9;
7
8 7;
9 3;4;6;

Xổ số Đà Nẵng 20/11/2021

G8 05
G7 301
G6 7228 8742 1130
G5 4177
G4 12480 00929 19366
38273 39791 44198 68195
G3 30726 30847
G2 10602
G1 66633
ĐB 416968
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;
1
2 6;8;9;
3 3;
4 2;7;
5
6 6;8;
7 3;7;
8
9 1;5;8;

Xổ số Đà Nẵng 17/11/2021

G8 54
G7 026
G6 7782 5732 2144
G5 9816
G4 34009 83614 81235
79487 87030 75168 51220
G3 85028 47635
G2 35271
G1 18498
ĐB 879542
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 4;6;
2 6;8;
3 2;5;5;
4 2; 4;
5
6 8;
7 1;
8 2;7;
9 8;