Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đà Nẵng 24/09/2022

G8 93
G7 079
G6 9034 7870 4631
G5 9571
G4 64972 51613 14479
10702 13381 94402 14797
G3 28289 36107
G2 06140
G1 72126
ĐB 066089
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;7;
1 3;
2 6;
3 1;4;
4
5
6
7 1;2;9;9;
8 1;9; 9;
9 7;

Xổ số Đà Nẵng 21/09/2022

G8 60
G7 072
G6 8983 2562 0211
G5 2458
G4 66419 77796 22338
96902 07076 79069 95467
G3 23083 99178
G2 51374
G1 47950
ĐB 506766
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 1;9;
2
3 8;
4
5 8;
6 2;6; 7;9;
7 2;4;6;8;
8 3;3;
9 6;

Xổ số Đà Nẵng 17/09/2022

G8 21
G7 459
G6 0017 3578 5113
G5 8075
G4 14412 38674 56641
86020 70830 49592 74720
G3 18618 60712
G2 33062
G1 44859
ĐB 853656
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;2;3;7;8;
2
3
4 1;
5 6; 9;9;
6 2;
7 4;5;8;
8
9 2;

Xổ số Đà Nẵng 14/09/2022

G8 78
G7 125
G6 5498 2447 0065
G5 3171
G4 62706 99214 41808
74225 59235 11839 01941
G3 11776 79965
G2 67603
G1 54774
ĐB 941551
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;8;
1 4;
2 5;5;
3 5;9;
4 1;7;
5 1;
6 5;5;
7 1;4;6;
8
9 8;