Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNO hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đắc Nông 16/02/2019

G8 98
G7 396
G6 0425 6751 1380
G5 4328
G4 76476 13687 08656
52736 18145 76276 68913
G3 97413 60324
G2 14481
G1 51515
ĐB 512358
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3 3 5
2 4 5 8
3 6
4 5
5 1 6 8
6
7 6 6
8 0 1 7
9 6

Xổ số Đắc Nông 09/02/2019

G8 09
G7 474
G6 1083 8664 8114
G5 9022
G4 56576 65366 99729
96164 05723 70614 34412
G3 22857 33971
G2 53393
G1 07995
ĐB 047061
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2 4 4
2 2 3 9
3
4
5 7
6 1 4 4 6
7 1 4 6
8 3
9 3 5

Xổ số Đắc Nông 02/02/2019

G8 24
G7 467
G6 8080 8630 0474
G5 8687
G4 50276 68797 07098
99574 33742 25311 99309
G3 75242 89001
G2 03099
G1 60254
ĐB 989669
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 1 9
1 1
2
3 0
4 2 2
5 4
6 7 9
7 4 4 6
8 0 7
9 7 8 9

Xổ số Đắc Nông 26/01/2019

G8 34
G7 138
G6 9645 8972 5828
G5 6310
G4 04320 56300 64477
75651 80334 77624 22821
G3 49704 20176
G2 40852
G1 42688
ĐB 090534
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 0 4
1 0
2 0 1 4 8
3 4 4 8
4 5
5 1 2
6
7 2 6 7
8 8
9