Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNO hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đắc Nông 16/01/2021

G8 38
G7 485
G6 1684 4683 9040
G5 5283
G4 95930 91597 63234
55650 86215 71880 70507
G3 15588 22872
G2 36784
G1 12536
ĐB 060778
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 5;
2
3 4;6;
4
5
6
7 2;8;
8 3;3;4;4;5;8;
9 7;

Xổ số Đắc Nông 09/01/2021

G8 29
G7 832
G6 9352 3497 0431
G5 4947
G4 72114 86852 79306
85214 98720 21150 63314
G3 50934 38614
G2 38755
G1 01140
ĐB 279862
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 4;4;4;4;
2
3 1;2;4;
4 7;
5 2;2;5;
6 2;
7
8
9 7;

Xổ số Đắc Nông 02/01/2021

G8 32
G7 255
G6 7053 4171 1265
G5 6105
G4 15001 78264 07494
71828 75617 48083 10655
G3 48165 49443
G2 45134
G1 97347
ĐB 976599
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;
1 7;
2 8;
3 4;
4 3;7;
5 3;5;5;
6 4;5;5;
7 1;
8 3;
9 4;9;

Xổ số Đắc Nông 26/12/2020

G8 24
G7 774
G6 3226 3043 7619
G5 9198
G4 94071 78625 08619
08161 80317 69606 86446
G3 70819 57918
G2 85934
G1 88162
ĐB 825744
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 7;8;9;9;9;
2 5;6;
3 4;
4 3;4; 6;
5
6 1;2;
7 1;4;
8
9 8;