Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNO hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đắc Nông 30/05/2020

G8 19
G7 329
G6 4847 6485 9483
G5 1923
G4 71999 78607 38551
29531 23826 24220 29809
G3 36714 20396
G2 23103
G1 79887
ĐB 539676
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;9;
1 4;
2 3;6;9;
3 1;
4 7;
5 1;
6
7 6;
8 3;5;7;
9 6;9;

Xổ số Đắc Nông 23/05/2020

G8 14
G7 794
G6 8615 4996 4185
G5 7389
G4 14061 47514 64853
77915 22102 23407 21597
G3 96919 61857
G2 60415
G1 59979
ĐB 963846
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;
1 4;5;5;5;9;
2
3
4 6;
5 3;7;
6 1;
7 9;
8 5;9;
9 4;6;7;

Xổ số Đắc Nông 16/05/2020

G8 70
G7 096
G6 8100 3114 4003
G5 9724
G4 65548 02187 60140
91187 66385 31839 37090
G3 82634 47876
G2 08693
G1 46476
ĐB 886948
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 4;
2 4;
3 4;9;
4 8; 8;
5
6
7 6;6;
8 5;7;7;
9 3;6;

Xổ số Đắc Nông 09/05/2020

G8 31
G7 148
G6 9009 8219 5112
G5 3669
G4 12573 60307 18245
63922 48846 80001 51438
G3 99282 50993
G2 21992
G1 23985
ĐB 289293
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;9;
1 2;9;
2 2;
3 8;
4 5;6;8;
5
6 9;
7 3;
8 2;5;
9 2;3; 3;