Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNO hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đắc Nông 27/05/2023

G8 80
G7 726
G6 5551 7743 4797
G5 9864
G4 69093 55433 67077
51543 12900 02666 01701
G3 02187 23681
G2 66943
G1 20176
ĐB 540591
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1
2 6;
3 3;
4 3;3;3;
5 1;
6 4;6;
7 6;7;
8 1;7;
9 1; 3;7;

Xổ số Đắc Nông 20/05/2023

G8 47
G7 652
G6 8244 6650 7201
G5 1888
G4 43580 88082 80684
89630 40875 36658 66991
G3 35147 54582
G2 90833
G1 61321
ĐB 100825
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1
2 1;5;
3 3;
4 4;7;
5 2;8;
6
7 5;
8 2;2;4;8;
9 1;

Xổ số Đắc Nông 13/05/2023

G8 35
G7 503
G6 0298 1335 1725
G5 9343
G4 10273 72061 50794
71818 17410 09123 30180
G3 92245 39793
G2 71109
G1 61377
ĐB 709040
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1 8;
2 3;5;
3 5;
4 3;5;
5
6 1;
7 3;7;
8
9 3;4;8;

Xổ số Đắc Nông 06/05/2023

G8 73
G7 352
G6 9077 3705 6634
G5 2274
G4 23058 39975 73082
42992 30300 62033 67700
G3 01992 89893
G2 02048
G1 07044
ĐB 259090
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1
2
3 3;4;
4 4;8;
5 2;8;
6
7 4;5;7;
8 2;
9 2;2;3;