Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDNO hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đắc Nông 21/05/2022

G8 79
G7 609
G6 6546 0463 6861
G5 9603
G4 45427 26728 71419
57672 07816 38737 20498
G3 12885 12485
G2 24748
G1 08332
ĐB 188947
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1 6;9;
2 7;8;
3 2;7;
4 6;7; 8;
5
6 1;3;
7 2;
8 5;5;
9 8;

Xổ số Đắc Nông 14/05/2022

G8 71
G7 007
G6 0463 4318 0859
G5 0737
G4 96164 38133 21106
88101 44203 74394 98939
G3 41814 32902
G2 35228
G1 12346
ĐB 837920
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;3;6;7;
1 4;8;
2 8;
3 3;7;9;
4 6;
5 9;
6 3;4;
7
8
9 4;

Xổ số Đắc Nông 07/05/2022

G8 61
G7 523
G6 8222 9031 5499
G5 7856
G4 50468 37515 25576
30351 58106 46686 02942
G3 74977 87579
G2 07140
G1 06658
ĐB 359027
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 5;
2 2;3;7;
3 1;
4 2;
5 1;6;8;
6 8;
7 6;7;9;
8 6;
9 9;

Xổ số Đắc Nông 30/04/2022

G8 64
G7 708
G6 2916 4563 0372
G5 8161
G4 03667 99303 46746
18800 82581 93462 28839
G3 55743 67713
G2 55628
G1 84918
ĐB 025388
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 3;8;
1 3;6;8;
2 8;
3 9;
4 3;6;
5
6 1;2;3;7;
7 2;
8 1;8;
9