Kết quả xổ số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay  - trực tiếp kết quả XSKH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Khánh Hòa 21/04/2024

G8 71
G7 145
G6 0503 5307 4010
G5 6122
G4 61471 42185 72739
39051 63788 42453 49378
G3 53015 79895
G2 56741
G1 08666
ĐB 615582
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;
1 5;
2 2;
3 9;
4 1;5;
5 1;3;
6 6;
7 1;8;
8 2; 5;8;
9 5;

Xổ số Khánh Hòa 17/04/2024

G8 31
G7 648
G6 5307 9172 8611
G5 3689
G4 70544 94700 31933
70592 94300 59075 22990
G3 76608 22388
G2 67973
G1 08403
ĐB 328534
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;8;
1 1;
2
3 3;4;
4 4;8;
5
6
7 2;3;5;
8 8;9;
9 2;

Xổ số Khánh Hòa 14/04/2024

G8 01
G7 351
G6 8557 0923 3565
G5 0365
G4 70016 40689 41806
42586 58812 54266 52441
G3 74158 70097
G2 07357
G1 64599
ĐB 473105
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 5; 6;
1 2;6;
2 3;
3
4 1;
5 1;7;7;8;
6 5;5;6;
7
8 6;9;
9 7;9;

Xổ số Khánh Hòa 10/04/2024

G8 22
G7 427
G6 6143 9713 8380
G5 2222
G4 02513 42784 54849
92229 68425 17801 30652
G3 61385 14283
G2 24687
G1 90794
ĐB 182714
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 3;3;4;
2 2;5;7;9;
3
4 3;9;
5 2;
6
7
8 3;4;5;7;
9 4;