Kết quả xổ số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay  - trực tiếp kết quả XSKH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Khánh Hòa 20/06/2021

G8 02
G7 711
G6 7779 8964 4470
G5 4056
G4 29100 04978 32687
07785 50639 64185 49201
G3 10412 39411
G2 74222
G1 88387
ĐB 375658
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;1;2;
2 2;
3 9;
4
5 6;8;
6 4;
7 8;9;
8 5;5;7;7;
9

Xổ số Khánh Hòa 16/06/2021

G8 97
G7 274
G6 6182 6442 9697
G5 4363
G4 66270 42959 10051
23533 10300 04696 61261
G3 73300 32591
G2 73595
G1 99284
ĐB 451737
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3 3;7;
4 2;
5 1;9;
6 1;3;
7 4;
8 2;4;
9 1;5;6;7;

Xổ số Khánh Hòa 13/06/2021

G8 68
G7 265
G6 2888 7523 2225
G5 1873
G4 74875 72543 28443
34653 96933 40028 91013
G3 31560 82558
G2 83575
G1 40569
ĐB 691870
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;
2 3;5;8;
3 3;
4 3;3;
5 3;8;
6 5;9;
7 3;5;5;
8 8;
9

Xổ số Khánh Hòa 09/06/2021

G8 18
G7 999
G6 4612 6411 9102
G5 1444
G4 84721 48691 88176
18216 59298 06478 57604
G3 82051 60011
G2 30821
G1 05520
ĐB 082789
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;
1 1;1;2;6;
2 1;1;
3
4 4;
5 1;
6
7 6;8;
8 9;
9 1;8;9;