Kết quả xổ số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay  - trực tiếp kết quả XSKH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Khánh Hòa 26/06/2022

G8 33
G7 200
G6 6527 9419 1877
G5 2021
G4 38886 43393 67444
82270 48506 69002 79906
G3 50318 70631
G2 90847
G1 12455
ĐB 164786
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;6;
1 8;9;
2 1;7;
3 1;
4 4;7;
5 5;
6
7 7;
8 6; 6;
9 3;

Xổ số Khánh Hòa 22/06/2022

G8 56
G7 575
G6 9839 2663 1499
G5 4415
G4 13473 03623 24830
58118 29179 30221 72538
G3 10184 22367
G2 47264
G1 33941
ĐB 942153
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;8;
2 1;3;
3 8;9;
4 1;
5 3;
6 3;4;7;
7 3;5;9;
8 4;
9 9;

Xổ số Khánh Hòa 19/06/2022

G8 05
G7 307
G6 5603 9209 6769
G5 2838
G4 33929 26785 62982
18957 35406 54583 23667
G3 06399 52433
G2 71296
G1 11026
ĐB 084513
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;7;9;
1 3;
2 6;9;
3 3;8;
4
5 7;
6 7;9;
7
8 2;3;5;
9 6;9;

Xổ số Khánh Hòa 15/06/2022

G8 70
G7 386
G6 7699 6329 5533
G5 0152
G4 98668 07496 94343
44426 30447 53501 37867
G3 77273 15282
G2 39499
G1 30237
ĐB 029256
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1
2 6;9;
3 3;7;
4 3;7;
5 2;6;
6 7;8;
7 3;
8 2;6;
9 6;9;9;