Kết quả xổ số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay  - trực tiếp kết quả XSKH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Khánh Hòa 26/09/2021

G8 39
G7 419
G6 9765 2217 0384
G5 5197
G4 83142 58981 13911
90341 90435 98865 20639
G3 23871 73087
G2 11413
G1 33236
ĐB 293851
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;3;7;9;
2
3 5;6;9;
4 1;2;
5 1;
6 5;5;
7 1;
8 1;4;7;
9 7;

Xổ số Khánh Hòa 22/09/2021

G8 40
G7 329
G6 5281 5169 3762
G5 9099
G4 03060 09446 25956
90577 11307 86989 68620
G3 86234 25382
G2 60825
G1 97832
ĐB 676117
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 7;
2 5;9;
3 2;4;
4 6;
5 6;
6 2;9;
7 7;
8 1;2;9;
9 9;

Xổ số Khánh Hòa 19/09/2021

G8 11
G7 655
G6 2860 5355 4564
G5 8457
G4 82939 94299 47007
79135 14213 17154 55732
G3 29536 18754
G2 28691
G1 74201
ĐB 201479
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;
1 3;
2
3 2;5;6;9;
4
5 4;4;5;5;7;
6 4;
7 9;
8
9 1;9;

Xổ số Khánh Hòa 15/09/2021

G8 19
G7 032
G6 0896 5241 5822
G5 5362
G4 41170 32821 48278
20431 70258 63270 89752
G3 09725 61303
G2 06409
G1 50521
ĐB 718896
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1
2 1;1;2;5;
3 1;2;
4 1;
5 2;8;
6 2;
7 8;
8
9 6; 6;