Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay  - trực tiếp kết quả XSNT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Ninh Thuận 22/03/2019

G8 17
G7 182
G6 3189 7348 4882
G5 5846
G4 74098 76880 82388
74045 00231 66203 67143
G3 77083 97818
G2 45768
G1 38152
ĐB 242619
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 8 9
2
3 1
4 3 5 6 8
5 2
6 8
7
8 0 2 2 3 8 9
9 8

Xổ số Ninh Thuận 15/03/2019

G8 21
G7 045
G6 9722 0204 4952
G5 7278
G4 29733 61950 19803
84118 65878 41343 53149
G3 37239 61213
G2 18641
G1 17067
ĐB 209263
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 3 4
1 3 8
2 2
3 3 9
4 1 3 5 9
5 0 2
6 3 7
7 8 8
8
9

Xổ số Ninh Thuận 08/03/2019

G8 01
G7 343
G6 3127 4253 5120
G5 7560
G4 74940 84058 61331
89548 09261 82331 19457
G3 78054 85496
G2 35536
G1 54407
ĐB 658056
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1
2 0 7
3 1 1 6
4 0 3 8
5 3 4 6 7 8
6 0 1
7
8
9 6

Xổ số Ninh Thuận 01/03/2019

G8 78
G7 099
G6 7547 0364 9886
G5 6234
G4 52833 20021 82314
99022 91803 09456 37867
G3 80241 76635
G2 64521
G1 93152
ĐB 598886
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 4
2 1 1 2
3 3 4 5
4 1 7
5 2 6
6 4 7
7
8 6 6
9 9