Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay  - trực tiếp kết quả XSNT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Ninh Thuận 26/05/2023

G8 00
G7 729
G6 4585 8129 8932
G5 8513
G4 89620 55868 80915
13955 47539 03740 99430
G3 51898 25004
G2 11719
G1 72488
ĐB 569179
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 3;5;9;
2 9;9;
3 2;9;
4
5 5;
6 8;
7 9;
8 5;8;
9 8;

Xổ số Ninh Thuận 19/05/2023

G8 30
G7 453
G6 4329 9594 0315
G5 2220
G4 89928 42398 47379
61674 00395 96772 98475
G3 47972 20969
G2 02673
G1 74030
ĐB 723029
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;
2 8;9; 9;
3
4
5 3;
6 9;
7 2;2;3;4;5;9;
8
9 4;5;8;

Xổ số Ninh Thuận 12/05/2023

G8 89
G7 945
G6 3289 6178 5459
G5 3121
G4 47477 31966 86013
03168 93554 50604 75944
G3 34293 51414
G2 06540
G1 61385
ĐB 320593
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 3;4;
2 1;
3
4 4;5;
5 4;9;
6 6;8;
7 7;8;
8 5;9;
9 3; 3;

Xổ số Ninh Thuận 05/05/2023

G8 61
G7 205
G6 4708 4817 9938
G5 1933
G4 14406 95286 61037
55561 22020 58134 32130
G3 00590 74522
G2 78395
G1 81491
ĐB 791458
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;8;
1 7;
2 2;
3 3;4;7;8;
4
5 8;
6 1;
7
8 6;
9 1;5;