Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay  - trực tiếp kết quả XSNT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Ninh Thuận 20/01/2023

G8 64
G7 634
G6 5753 6003 4304
G5 6897
G4 36842 32599 70324
63454 89917 49024 38683
G3 66058 47588
G2 66455
G1 91706
ĐB 204032
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;6;
1 7;
2 4;4;
3 2; 4;
4 2;
5 3;4;5;8;
6
7
8 3;8;
9 7;9;

Xổ số Ninh Thuận 13/01/2023

G8 73
G7 506
G6 5570 4733 8675
G5 1705
G4 66575 86224 20557
57270 92575 59848 56535
G3 45871 59077
G2 96281
G1 52584
ĐB 640728
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1
2 4;8;
3 3;5;
4 8;
5 7;
6
7 1;5;5;5;7;
8 1;4;
9

Xổ số Ninh Thuận 06/01/2023

G8 83
G7 236
G6 5216 3674 7286
G5 9903
G4 30378 18797 76434
09249 87645 43498 72432
G3 19090 81859
G2 94373
G1 62721
ĐB 409386
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 6;
2 1;
3 2;4;6;
4 5;9;
5 9;
6
7 3;4;8;
8 6; 6;
9 7;8;

Xổ số Ninh Thuận 30/12/2022

G8 02
G7 356
G6 8441 2230 0394
G5 7667
G4 89172 67861 51794
51144 74203 95302 90450
G3 22242 70671
G2 10746
G1 79553
ĐB 185628
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;
1
2 8;
3
4 1;2;4;6;
5 3;6;
6 1;7;
7 1;2;
8
9 4;4;