Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay  - trực tiếp kết quả XSNT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Ninh Thuận 23/07/2021

G8 98
G7 767
G6 4713 1170 2970
G5 4310
G4 65114 91524 12164
99125 08033 34245 76576
G3 51070 40554
G2 54926
G1 22261
ĐB 289354
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;4;
2 4;5;6;
3 3;
4 5;
5 4; 4;
6 1;4;7;
7 6;
8
9

Xổ số Ninh Thuận 16/07/2021

G8 17
G7 238
G6 9571 1044 0801
G5 3769
G4 39570 77899 82384
42340 75992 47462 54204
G3 92836 78561
G2 52476
G1 21724
ĐB 289385
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;
1
2 4;
3 6;8;
4 4;
5
6 1;2;9;
7 1;6;
8 4;5;
9 2;9;

Xổ số Ninh Thuận 09/07/2021

G8 23
G7 131
G6 3239 9713 6328
G5 6783
G4 40878 78902 89515
35609 90009 72403 12156
G3 67100 07929
G2 23138
G1 36234
ĐB 336123
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;9;9;
1 3;5;
2 3; 8;9;
3 1;4;8;9;
4
5 6;
6
7 8;
8 3;
9

Xổ số Ninh Thuận 02/07/2021

G8 31
G7 920
G6 9643 2916 8352
G5 3552
G4 77062 84313 47141
43588 36284 74761 06687
G3 15688 32376
G2 45677
G1 27801
ĐB 382396
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 3;6;
2
3
4 1;3;
5 2;2;
6 1;2;
7 6;7;
8 4;7;8;8;
9 6;