Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay  - trực tiếp kết quả XSNT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Ninh Thuận 16/02/2024

G8 61
G7 489
G6 8552 4464 3824
G5 3405
G4 17033 55543 09031
13812 17608 74106 59531
G3 07192 23676
G2 85035
G1 45504
ĐB 143106
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;6; 6;8;
1 2;
2 4;
3 1;1;3;5;
4 3;
5 2;
6 4;
7 6;
8 9;
9 2;

Xổ số Ninh Thuận 09/02/2024

G8 26
G7 715
G6 5184 4065 3131
G5 4276
G4 04751 15882 47786
31959 41859 34265 49025
G3 67034 11440
G2 40211
G1 17545
ĐB 189383
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;5;
2 5;
3 1;4;
4 5;
5 1;9;9;
6 5;5;
7 6;
8 2;3; 4;6;
9

Xổ số Ninh Thuận 02/02/2024

G8 76
G7 128
G6 2686 3979 0425
G5 5035
G4 26919 53748 49383
26390 51034 90437 75704
G3 63767 29769
G2 12351
G1 17275
ĐB 725861
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 9;
2 5;8;
3 4;5;7;
4 8;
5 1;
6 1; 7;9;
7 5;9;
8 3;6;
9

Xổ số Ninh Thuận 26/01/2024

G8 37
G7 064
G6 3425 5777 6369
G5 6351
G4 74388 91621 36440
94862 91468 18118 61943
G3 98009 90732
G2 25889
G1 05766
ĐB 793295
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 8;
2 1;5;
3 2;
4 3;
5 1;
6 2;4;6;8;9;
7 7;
8 8;9;
9 5;