Kết quả xổ số Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên hôm nay  - trực tiếp kết quả XSPY hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Phú Yên 15/04/2019

G8 65
G7 553
G6 9354 4688 8783
G5 9826
G4 26299 33346 45784
18471 35852 26099 34513
G3 55779 08548
G2 80026
G1 07877
ĐB 273660
Chờ kết quả xổ số Phú Yên : XSPY CHO gửi 8185
Số đẹp XSPY hôm nay : CAU PY gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3
2 6 6
3
4 6 8
5 2 3 4
6 0
7 1 7 9
8 3 4 8
9 9 9

Xổ số Phú Yên 08/04/2019

G8 96
G7 009
G6 0246 1308 3477
G5 4931
G4 05769 07167 38034
29736 98141 42819 05476
G3 44622 97108
G2 30009
G1 94063
ĐB 491921
Chờ kết quả xổ số Phú Yên : XSPY CHO gửi 8185
Số đẹp XSPY hôm nay : CAU PY gửi 8585
Đầu Loto
0 8 8 9 9
1 9
2 1 2
3 1 4 6
4 1 6
5
6 3 7 9
7 6 7
8
9

Xổ số Phú Yên 01/04/2019

G8 10
G7 249
G6 2867 1555 4997
G5 1182
G4 11792 24834 31847
45429 42637 08753 18805
G3 54749 46159
G2 23099
G1 55664
ĐB 158150
Chờ kết quả xổ số Phú Yên : XSPY CHO gửi 8185
Số đẹp XSPY hôm nay : CAU PY gửi 8585
Đầu Loto
0 5
1
2 9
3 4 7
4 7 9 9
5 0 3 5 9
6 4 7
7
8 2
9 2 7 9

Xổ số Phú Yên 25/03/2019

G8 13
G7 409
G6 9721 7638 4999
G5 5975
G4 54916 44290 91518
91176 51213 05330 76378
G3 72495 34566
G2 68924
G1 66282
ĐB 894614
Chờ kết quả xổ số Phú Yên : XSPY CHO gửi 8185
Số đẹp XSPY hôm nay : CAU PY gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 3 4 6 8
2 1 4
3 0 8
4
5
6 6
7 5 6 8
8 2
9 0 5 9