Kết quả xổ số Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên hôm nay  - trực tiếp kết quả XSPY hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Phú Yên 10/06/2019

G8 83
G7 153
G6 6783 6408 7481
G5 2516
G4 15085 29569 05929
48144 81882 54932 05382
G3 84362 07365
G2 83837
G1 52587
ĐB 357153
Chờ kết quả xổ số Phú Yên : XSPY CHO gửi 8185
Số đẹp XSPY hôm nay : CAU PY gửi 8585
Đầu Loto
0 8
1 6
2 9
3 2 7
4 4
5 3 3
6 2 5 9
7
8 1 2 2 3 5 7
9

Xổ số Phú Yên 03/06/2019

G8 53
G7 857
G6 1106 1555 1575
G5 0854
G4 79309 66204 03244
80498 50400 41219 43111
G3 47415 79172
G2 24672
G1 54054
ĐB 877780
Chờ kết quả xổ số Phú Yên : XSPY CHO gửi 8185
Số đẹp XSPY hôm nay : CAU PY gửi 8585
Đầu Loto
0 0 4 6 9
1 1 5 9
2
3
4 4
5 4 4 5 7
6
7 2 2 5
8 0
9 8

Xổ số Phú Yên 27/05/2019

G8 27
G7 295
G6 2792 3366 2846
G5 1628
G4 20789 84824 79944
64581 12510 83617 90003
G3 98877 35881
G2 03129
G1 44451
ĐB 543798
Chờ kết quả xổ số Phú Yên : XSPY CHO gửi 8185
Số đẹp XSPY hôm nay : CAU PY gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 0 7
2 4 8 9
3
4 4 6
5 1
6 6
7 7
8 1 1 9
9 2 5 8

Xổ số Phú Yên 20/05/2019

G8 83
G7 600
G6 4441 2052 6553
G5 9912
G4 68040 14825 90592
26879 31605 75243 59876
G3 21876 01680
G2 82306
G1 12804
ĐB 809931
Chờ kết quả xổ số Phú Yên : XSPY CHO gửi 8185
Số đẹp XSPY hôm nay : CAU PY gửi 8585
Đầu Loto
0 0 4 5 6
1 2
2 5
3 1
4 0 1 3
5 2 3
6
7 6 6 9
8 0
9 2