Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay  - trực tiếp kết quả XSQNI hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Quảng Ngãi 01/08/2020

G8 39
G7 137
G6 4635 4330 4704
G5 4661
G4 85742 19423 90661
12429 63749 73431 78961
G3 49059 69424
G2 90334
G1 82542
ĐB 360412
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;
2 3;4;9;
3 1;4;5;7;
4 2;2;9;
5 9;
6 1;1;1;
7
8
9

Xổ số Quảng Ngãi 25/07/2020

G8 16
G7 577
G6 4608 2734 5059
G5 8916
G4 10572 84195 98307
62059 51591 10676 56886
G3 76693 94013
G2 72226
G1 00147
ĐB 771233
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 7;8;
1 3;6;
2 6;
3 3; 4;
4 7;
5 9;9;
6
7 2;6;7;
8 6;
9 1;3;5;

Xổ số Quảng Ngãi 18/07/2020

G8 33
G7 596
G6 2437 9568 8507
G5 0704
G4 57827 53649 16556
28078 89751 28074 93123
G3 65608 90528
G2 65894
G1 03336
ĐB 067149
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7;8;
1
2 3;7;8;
3 6;7;
4 9; 9;
5 1;6;
6 8;
7 4;8;
8
9 4;6;

Xổ số Quảng Ngãi 11/07/2020

G8 53
G7 546
G6 5923 3983 4201
G5 0533
G4 40292 15292 81621
93121 45575 87747 34889
G3 53566 79115
G2 35299
G1 31822
ĐB 056533
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 5;
2 1;1;2;3;
3 3; 3;
4 6;7;
5
6 6;
7 5;
8 3;9;
9 2;2;9;