Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay  - trực tiếp kết quả XSQNI hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Quảng Ngãi 21/01/2023

G8 78
G7 504
G6 7886 3990 3227
G5 0165
G4 33783 83271 16852
38026 48883 87275 89158
G3 46753 49698
G2 46729
G1 71403
ĐB 264606
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;6;
1
2 6;7;9;
3
4
5 2;3;8;
6 5;
7 1;5;
8 3;3;6;
9 8;

Xổ số Quảng Ngãi 14/01/2023

G8 26
G7 622
G6 0688 8957 5245
G5 5778
G4 76618 22119 12121
26824 92042 33189 50076
G3 06897 37701
G2 33955
G1 85638
ĐB 955137
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 8;9;
2 1;2;4;
3 7; 8;
4 2;5;
5 5;7;
6
7 6;8;
8 8;9;
9 7;

Xổ số Quảng Ngãi 07/01/2023

G8 31
G7 478
G6 4788 0283 3719
G5 1961
G4 31534 01983 52336
63771 42126 26856 03411
G3 02430 49268
G2 48511
G1 88034
ĐB 817869
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;1;9;
2 6;
3 4;4;6;
4
5 6;
6 1;8;9;
7 1;8;
8 3;3;8;
9

Xổ số Quảng Ngãi 31/12/2022

G8 79
G7 076
G6 3470 0128 6919
G5 3016
G4 78029 96016 48071
69799 91875 10905 87918
G3 79069 41158
G2 41164
G1 10646
ĐB 391419
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 6;6;8;9; 9;
2 8;9;
3
4 6;
5 8;
6 4;9;
7 1;5;6;
8
9 9;