Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay  - trực tiếp kết quả XSQNI hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Quảng Ngãi 24/09/2022

G8 72
G7 931
G6 9232 4532 2569
G5 9182
G4 38675 63680 29736
32593 95234 77454 49851
G3 86305 03196
G2 00167
G1 63195
ĐB 809574
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1
2
3 1;2;2;4;6;
4
5 1;4;
6 7;9;
7 4; 5;
8 2;
9 3;5;6;

Xổ số Quảng Ngãi 17/09/2022

G8 53
G7 456
G6 7469 3414 2581
G5 6838
G4 22573 68344 63939
99417 15979 55910 79604
G3 77064 03488
G2 90092
G1 86405
ĐB 800859
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;
1 4;7;
2
3 8;9;
4 4;
5 6;9;
6 4;9;
7 3;9;
8 1;8;
9 2;

Xổ số Quảng Ngãi 10/09/2022

G8 55
G7 893
G6 0674 9215 5517
G5 5515
G4 41344 89608 48238
52398 11735 14516 60722
G3 64400 69669
G2 10227
G1 73682
ĐB 907600
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 5;5;6;7;
2 2;7;
3 5;8;
4 4;
5
6 9;
7 4;
8 2;
9 3;8;

Xổ số Quảng Ngãi 03/09/2022

G8 86
G7 919
G6 5986 1488 9217
G5 0359
G4 61872 35286 12035
68479 42163 96761 69337
G3 30356 06404
G2 81223
G1 55046
ĐB 327857
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 7;9;
2 3;
3 5;7;
4 6;
5 6;7; 9;
6 1;3;
7 2;9;
8 6;6;8;
9