Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay  - trực tiếp kết quả XSQT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Quảng Trị 21/05/2020

G8 32
G7 426
G6 3105 0602 7698
G5 0196
G4 34270 53006 30756
11908 43606 95905 25130
G3 99616 54026
G2 13386
G1 19019
ĐB 355050
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;5;6;6;8;
1 6;9;
2 6;6;
3
4
5 6;
6
7
8 6;
9 6;8;

Xổ số Quảng Trị 14/05/2020

G8 49
G7 708
G6 3608 8278 4253
G5 8356
G4 89093 74942 76366
57002 77578 62525 42725
G3 61325 31658
G2 56109
G1 11303
ĐB 299241
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;8;8;9;
1
2 5;5;5;
3
4 1; 2;
5 3;6;8;
6 6;
7 8;8;
8
9 3;

Xổ số Quảng Trị 07/05/2020

G8 78
G7 797
G6 9164 2651 0664
G5 9343
G4 50423 37388 29529
81472 49254 31019 43754
G3 95359 82909
G2 97696
G1 90515
ĐB 904407
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 7; 9;
1 5;9;
2 3;9;
3
4 3;
5 1;4;4;9;
6 4;4;
7 2;
8 8;
9 6;7;

Xổ số Quảng Trị 30/04/2020

G8 08
G7 739
G6 8103 8474 3243
G5 5171
G4 12368 65722 25520
92341 78933 91120 82840
G3 07471 12915
G2 85060
G1 99938
ĐB 075242
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 5;
2 2;
3 3;8;9;
4 1;2; 3;
5
6 8;
7 1;1;4;
8
9