Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay  - trực tiếp kết quả XSQT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Quảng Trị 25/05/2023

G8 36
G7 395
G6 3160 9534 2448
G5 1084
G4 15111 19521 61750
38811 66724 64631 41273
G3 20675 85555
G2 15796
G1 88251
ĐB 396689
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;1;
2 1;4;
3 1;4;
4 8;
5 1;5;
6
7 3;5;
8 4;9;
9 5;6;

Xổ số Quảng Trị 18/05/2023

G8 82
G7 797
G6 8205 1126 6550
G5 4218
G4 41819 69306 16923
83583 98283 34413 28544
G3 32944 16749
G2 74869
G1 22277
ĐB 232371
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1 3;8;9;
2 3;6;
3
4 4;4;9;
5
6 9;
7 1; 7;
8 3;3;
9 7;

Xổ số Quảng Trị 11/05/2023

G8 53
G7 256
G6 5202 0072 8465
G5 1018
G4 95846 41350 44956
02509 47488 56852 56256
G3 62277 14769
G2 75791
G1 93532
ĐB 233338
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;9;
1 8;
2
3 2;8;
4 6;
5 2;6;6;6;
6 5;9;
7 2;7;
8 8;
9 1;

Xổ số Quảng Trị 04/05/2023

G8 50
G7 913
G6 3814 2841 9219
G5 9038
G4 53868 17454 27636
94912 56840 77962 79697
G3 01132 86264
G2 66600
G1 18033
ĐB 81238
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;3;4;9;
2
3 2;3;6;8; 8;
4 1;
5 4;
6 2;4;8;
7
8
9 7;