Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay  - trực tiếp kết quả XSQT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Quảng Trị 29/02/2024

G8 69
G7 308
G6 3399 0224 1731
G5 4433
G4 78398 44817 82282
17502 67040 07163 76312
G3 08782 99723
G2 13684
G1 70033
ĐB 856748
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;8;
1 2;7;
2 3;4;
3 1;3;3;
4 8;
5
6 3;
7
8 2;2;4;
9 8;9;

Xổ số Quảng Trị 22/02/2024

G8 35
G7 413
G6 6397 5377 9417
G5 3370
G4 23432 92180 01711
21227 19899 58175 34521
G3 27120 55471
G2 65286
G1 69386
ĐB 839446
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;3;7;
2 1;7;
3 2;
4 6;
5
6
7 1;5;7;
8 6;6;
9 7;9;

Xổ số Quảng Trị 15/02/2024

G8 73
G7 674
G6 5510 6443 5118
G5 1845
G4 73226 74010 18703
53271 66589 29310 36070
G3 58043 26611
G2 49120
G1 97325
ĐB 642858
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 1;8;
2 5;6;
3
4 3;3;5;
5 8;
6
7 1;4;
8 9;
9

Xổ số Quảng Trị 08/02/2024

G8 09
G7 710
G6 4481 8399 9488
G5 5227
G4 98156 03119 74308
46547 78534 66715 59416
G3 51909 79610
G2 63604
G1 21935
ĐB 385355
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;9;
1 5;6;9;
2 7;
3 4;5;
4 7;
5 5; 6;
6
7
8 1;8;
9 9;