Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSST hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Sóc Trăng 17/04/2024

G8 89
G7 132
G6 6566 3205 3147
G5 9943
G4 16374 00215 41541
57610 60921 27993 51714
G3 31047 13061
G2 25938
G1 41388
ĐB 074764
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 4;5;
2 1;
3 2;8;
4 1;3;7;7;
5
6 1;4; 6;
7 4;
8 8;
9 3;

Xổ số Sóc Trăng 10/04/2024

G8 75
G7 048
G6 1589 9819 2705
G5 8843
G4 25237 50956 04332
64243 87093 24999 53108
G3 73778 60988
G2 92252
G1 74107
ĐB 940716
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;8;
1 6; 9;
2
3 2;7;
4 3;3;8;
5 2;6;
6
7 8;
8 8;9;
9 3;9;

Xổ số Sóc Trăng 03/04/2024

G8 52
G7 766
G6 3550 5050 4603
G5 6797
G4 84125 59536 49268
42936 83913 06570 98998
G3 90390 53116
G2 43289
G1 59881
ĐB 029677
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 3;6;
2 5;
3 6;6;
4
5
6 6;8;
7 7;
8 1;9;
9 7;8;

Xổ số Sóc Trăng 27/03/2024

G8 52
G7 440
G6 0398 4933 6721
G5 8183
G4 60111 63825 67113
30597 88437 20903 17635
G3 38944 33037
G2 50682
G1 61061
ĐB 545740
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 1;3;
2 1;5;
3 3;5;7;7;
4 4;
5
6 1;
7
8 2;3;
9 7;8;