Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSST hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Sóc Trăng 16/06/2021

G8 35
G7 589
G6 6612 2630 6165
G5 1639
G4 75506 73021 48071
03403 44572 43473 97542
G3 19574 14769
G2 77514
G1 39763
ĐB 443863
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1 2;4;
2 1;
3 9;
4 2;
5
6 3; 3;5;9;
7 1;2;3;4;
8 9;
9

Xổ số Sóc Trăng 09/06/2021

G8 62
G7 956
G6 7300 9745 5601
G5 5426
G4 81512 54424 49231
20216 93953 86189 30739
G3 47208 33060
G2 23157
G1 04216
ĐB 621463
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1 2;6;6;
2 4;6;
3 1;9;
4 5;
5 3;6;7;
6 3;
7
8 9;
9

Xổ số Sóc Trăng 02/06/2021

G8 84
G7 911
G6 7656 3043 4684
G5 5518
G4 67388 19391 44611
03930 46422 37437 07068
G3 58132 39572
G2 70968
G1 22477
ĐB 775693
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;1;8;
2 2;
3 2;7;
4 3;
5 6;
6 8;8;
7 2;7;
8 4;8;
9 1;3;

Xổ số Sóc Trăng 26/05/2021

G8 12
G7 410
G6 9385 7294 0449
G5 3662
G4 61348 00418 22735
98782 07140 75562 17819
G3 70129 94501
G2 73487
G1 88555
ĐB 526283
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 8;9;
2 9;
3 5;
4 8;9;
5 5;
6 2;2;
7
8 2;3; 5;7;
9 4;