Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSST hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Sóc Trăng 15/03/2023

G8 60
G7 218
G6 7316 2508 9036
G5 9432
G4 77007 51519 79566
53033 86070 14520 60990
G3 74935 44651
G2 92186
G1 26156
ĐB 916741
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 7;8;
1 6;8;9;
2
3 2;3;5;6;
4 1;
5 1;6;
6 6;
7
8 6;
9

Xổ số Sóc Trăng 08/03/2023

G8 89
G7 687
G6 4059 0478 7228
G5 8188
G4 74527 10867 43170
79005 66974 50972 57308
G3 84935 09304
G2 80310
G1 73595
ĐB 286126
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;8;
1
2 6; 7;8;
3 5;
4
5 9;
6 7;
7 2;4;8;
8 7;8;
9 5;

Xổ số Sóc Trăng 01/03/2023

G8 52
G7 981
G6 9093 9981 6668
G5 7286
G4 81004 29410 38497
64170 69639 60030 21370
G3 22044 42794
G2 69451
G1 32468
ĐB 169898
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1
2
3 9;
4 4;
5 1;
6 8;8;
7
8 1;1;6;
9 3;4;7;8;

Xổ số Sóc Trăng 22/02/2023

G8 39
G7 513
G6 8108 8183 0642
G5 9743
G4 31769 82518 08217
32496 00894 76023 83340
G3 55263 81493
G2 51928
G1 95039
ĐB 770121
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 3;7;8;
2 1; 3;8;
3 9;
4 2;3;
5
6 3;9;
7
8 3;
9 3;4;6;