Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTN hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Tây Ninh 25/05/2023

G8 41
G7 780
G6 9621 0423 7052
G5 7721
G4 40609 13802 53158
17538 14865 06961 12897
G3 61741 70097
G2 36669
G1 21098
ĐB 564864
Chờ kết quả xổ số Tây Ninh : XSTN CHO gửi 8185
Số đẹp XSTN hôm nay : CAU TN gửi 8585
Đầu Loto
0 2;9;
1
2 1;1;3;
3 8;
4 1;
5 2;8;
6 1;4; 5;9;
7
8
9 7;7;8;

Xổ số Tây Ninh 18/05/2023

G8 34
G7 424
G6 2238 5327 5318
G5 1187
G4 01373 46870 78950
62197 99476 74192 62034
G3 07744 05682
G2 31499
G1 13194
ĐB 348200
Chờ kết quả xổ số Tây Ninh : XSTN CHO gửi 8185
Số đẹp XSTN hôm nay : CAU TN gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;
2 4;7;
3 4;8;
4 4;
5
6
7 3;6;
8 2;7;
9 2;4;7;9;

Xổ số Tây Ninh 11/05/2023

G8 38
G7 170
G6 0124 7530 6930
G5 8904
G4 95206 19010 98713
91167 70049 21875 51495
G3 03599 03241
G2 51418
G1 69860
ĐB 849542
Chờ kết quả xổ số Tây Ninh : XSTN CHO gửi 8185
Số đẹp XSTN hôm nay : CAU TN gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 3;8;
2 4;
3
4 1;2; 9;
5
6 7;
7 5;
8
9 5;9;

Xổ số Tây Ninh 04/05/2023

G8 10
G7 739
G6 7926 8289 7558
G5 9239
G4 02769 22324 42523
40672 57841 47223 18709
G3 17527 65201
G2 40012
G1 44432
ĐB 175995
Chờ kết quả xổ số Tây Ninh : XSTN CHO gửi 8185
Số đẹp XSTN hôm nay : CAU TN gửi 8585
Đầu Loto
0 1;9;
1 2;
2 3;3;4;6;7;
3 2;9;9;
4 1;
5 8;
6 9;
7 2;
8 9;
9 5;