Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTTH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số ThừaThiênHuế 24/02/2020

G8 85
G7 609
G6 0094 2568 0424
G5 3441
G4 61591 06317 72638
23625 60697 09763 11162
G3 55308 79455
G2 90330
G1 07017
ĐB 828017
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 8 9
1 7 7 7
2 4 5
3 0 8
4 1
5 5
6 2 3 8
7
8
9 1 4 7

Xổ số ThừaThiênHuế 17/02/2020

G8 96
G7 000
G6 3000 3948 5545
G5 0194
G4 41445 19194 84050
20029 23429 76908 58146
G3 56762 47911
G2 36074
G1 15356
ĐB 658149
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 0 8
1 1
2 9 9
3
4 5 5 6 8 9
5 0 6
6 2
7 4
8
9 4 4

Xổ số ThừaThiênHuế 10/02/2020

G8 25
G7 101
G6 7117 9928 8852
G5 6325
G4 77130 30171 79398
11844 54967 27449 23225
G3 49802 68191
G2 88382
G1 63805
ĐB 986281
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 2 5
1 7
2 5 5 8
3 0
4 4 9
5 2
6 7
7 1
8 1 2
9 1 8

Xổ số ThừaThiênHuế 03/02/2020

G8 19
G7 330
G6 1535 8540 2270
G5 4019
G4 16015 83955 38377
85836 55040 15638 95041
G3 60291 95587
G2 01391
G1 28060
ĐB 810522
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5 9
2 2
3 0 5 6 8
4 0 0 1
5 5
6 0
7 0 7
8 7
9 1 1