Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTTH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số ThừaThiênHuế 15/04/2019

G8 66
G7 681
G6 2968 9476 9611
G5 8041
G4 71712 11244 64503
92266 04795 61648 70958
G3 18561 30329
G2 21956
G1 62076
ĐB 911230
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 1 2
2 9
3 0
4 1 4 8
5 6 8
6 1 6 8
7 6 6
8 1
9 5

Xổ số ThừaThiênHuế 08/04/2019

G8 12
G7 013
G6 1366 9376 4720
G5 4842
G4 92701 66519 99838
68172 42250 86665 72318
G3 03341 93043
G2 84767
G1 09268
ĐB 940335
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1
1 3 8 9
2 0
3 5 8
4 1 2 3
5 0
6 5 6 7 8
7 2 6
8
9

Xổ số ThừaThiênHuế 01/04/2019

G8 50
G7 529
G6 4411 4262 8641
G5 5764
G4 88848 97732 35578
92321 02972 24780 25544
G3 64747 37377
G2 95274
G1 55478
ĐB 990073
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1
2 1 9
3 2
4 1 4 7 8
5
6 2 4
7 2 3 4 7 8 8
8 0
9

Xổ số ThừaThiênHuế 25/03/2019

G8 48
G7 389
G6 5887 4756 9934
G5 2330
G4 83528 06026 50974
60380 01116 63864 95538
G3 83814 12379
G2 90767
G1 21780
ĐB 250419
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4 6 9
2 6 8
3 0 4 8
4
5 6
6 4 7
7 4 9
8 0 0 7 9
9