Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTTH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số ThừaThiênHuế 29/05/2023

G8 29
G7 261
G6 6686 0971 3355
G5 4652
G4 52074 18988 32620
81802 28267 10248 27336
G3 03805 50513
G2 12210
G1 95785
ĐB 753212
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;
1 2; 3;
2
3 6;
4 8;
5 2;5;
6 1;7;
7 1;4;
8 5;6;8;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 28/05/2023

G8 34
G7 895
G6 7118 5836 3579
G5 9647
G4 86572 36549 07153
61093 77248 12337 85275
G3 38883 41659
G2 35311
G1 69724
ĐB 795143
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;8;
2 4;
3 6;7;
4 3; 7;8;9;
5 3;9;
6
7 2;5;9;
8 3;
9 3;5;

Xổ số ThừaThiênHuế 22/05/2023

G8 94
G7 668
G6 4106 2753 0889
G5 7770
G4 44778 67693 08452
25183 75766 34741 96929
G3 36464 35930
G2 69822
G1 11207
ĐB 838784
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1
2 2;9;
3
4 1;
5 2;3;
6 4;6;8;
7 8;
8 3;4; 9;
9 3;

Xổ số ThừaThiênHuế 21/05/2023

G8 54
G7 329
G6 3284 9678 8881
G5 0732
G4 77864 31549 65574
40142 70509 28516 50040
G3 66219 90660
G2 63913
G1 41707
ĐB 052659
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;9;
1 3;6;9;
2 9;
3 2;
4 2;9;
5 9;
6 4;
7 4;8;
8 1;4;
9