Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTTH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số ThừaThiênHuế 23/05/2022

G8 69
G7 506
G6 7434 3173 2284
G5 6219
G4 45379 67298 30349
27176 82338 13761 28811
G3 86422 75713
G2 66730
G1 08498
ĐB 680384
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 1;3;9;
2 2;
3 4;8;
4 9;
5
6 1;
7 3;6;9;
8 4; 4;
9 8;8;

Xổ số ThừaThiênHuế 22/05/2022

G8 95
G7 927
G6 1708 5318 8724
G5 1085
G4 57780 33373 30011
00343 52831 79879 91200
G3 77605 67717
G2 82008
G1 13712
ĐB 795045
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;8;8;
1 1;2;7;8;
2 4;7;
3 1;
4 3;5;
5
6
7 3;9;
8 5;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 16/05/2022

G8 99
G7 497
G6 4126 8063 5735
G5 2710
G4 30057 12693 24796
93550 68563 46531 73589
G3 58039 72198
G2 47396
G1 15548
ĐB 411316
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;
2 6;
3 1;5;9;
4 8;
5 7;
6 3;3;
7
8 9;
9 3;6;6;7;8;

Xổ số ThừaThiênHuế 15/05/2022

G8 99
G7 141
G6 8249 6002 4555
G5 4684
G4 35374 55762 65138
00121 06857 95873 90541
G3 44291 82333
G2 74543
G1 03414
ĐB 107868
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 4;
2 1;
3 3;8;
4 1;1;3;9;
5 5;7;
6 2;8;
7 3;4;
8 4;
9 1;