Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTTH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số ThừaThiênHuế 19/09/2022

G8 98
G7 980
G6 9666 3933 1369
G5 6016
G4 17878 81211 39958
82857 99176 91703 40693
G3 28595 04057
G2 88803
G1 15174
ĐB 016494
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;3;
1 1;6;
2
3 3;
4
5 7;7;8;
6 6;9;
7 4;6;8;
8
9 3;4; 5;

Xổ số ThừaThiênHuế 18/09/2022

G8 58
G7 340
G6 6414 6777 9907
G5 9118
G4 40764 19152 44469
59646 06540 96138 96285
G3 95087 94247
G2 55533
G1 46612
ĐB 414556
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 2;4;8;
2
3 3;8;
4 6;7;
5 2;6;
6 4;9;
7 7;
8 5;7;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 12/09/2022

G8 04
G7 566
G6 7611 7653 4581
G5 7592
G4 83778 33410 63181
86172 91011 43668 41522
G3 31805 35304
G2 11168
G1 90115
ĐB 572829
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;
1 1;1;5;
2 2;9;
3
4
5 3;
6 6;8;8;
7 2;8;
8 1;1;
9 2;

Xổ số ThừaThiênHuế 11/09/2022

G8 04
G7 150
G6 1348 6535 3730
G5 7709
G4 14624 54489 23028
88275 82611 10892 67451
G3 29830 45178
G2 75436
G1 43802
ĐB 115755
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;9;
1 1;
2 4;8;
3 5;6;
4 8;
5 1;5;
6
7 5;8;
8 9;
9 2;