Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTTH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số ThừaThiênHuế 17/06/2024

G8 32
G7 928
G6 7116 3647 1460
G5 4272
G4 39019 23255 94294
90867 33123 64482 36597
G3 85797 94559
G2 01208
G1 88849
ĐB 208827
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 6;9;
2 3;7; 8;
3
4 7;9;
5 5;9;
6 7;
7 2;
8 2;
9 4;7;7;

Xổ số ThừaThiênHuế 16/06/2024

G8 65
G7 913
G6 7291 9110 4347
G5 8687
G4 53723 42624 67789
22819 41297 11693 14027
G3 57410 75164
G2 01575
G1 70700
ĐB 756893
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;9;
2 3;4;7;
3
4 7;
5
6 4;
7 5;
8 7;9;
9 1;3; 3;7;

Xổ số ThừaThiênHuế 10/06/2024

G8 40
G7 114
G6 7409 8934 3923
G5 6686
G4 15063 16843 29030
02831 52710 36697 88189
G3 68183 98232
G2 03817
G1 18803
ĐB 461491
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1 4;7;
2 3;
3 1;2;4;
4 3;
5
6 3;
7
8 3;6;9;
9 1; 7;

Xổ số ThừaThiênHuế 09/06/2024

G8 80
G7 601
G6 5174 4831 7900
G5 3049
G4 45378 49024 56169
77816 37384 81754 84948
G3 16146 74631
G2 79776
G1 46362
ĐB 831147
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 6;
2 4;
3 1;1;
4 6;7; 8;9;
5 4;
6 2;9;
7 4;6;8;
8 4;
9