Kết quả xổ số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBD hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Dương 09/04/2021

G8 90
G7 507
G6 4869 1223 4162
G5 1722
G4 97788 31447 54521
20584 35863 48953 70761
G3 46614 47869
G2 72113
G1 74649
ĐB 269016
Chờ kết quả xổ số Bình Dương : XSBD CHO gửi 8185
Số đẹp XSBD hôm nay : CAU BD gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 3;4;6;
2 1;2;3;
3
4 7;9;
5 3;
6 1;2;3;9;9;
7
8 4;8;
9

Xổ số Bình Dương 02/04/2021

G8 27
G7 943
G6 8211 0392 7980
G5 6014
G4 47393 77046 00539
28564 47940 67323 87926
G3 31002 96482
G2 14693
G1 36707
ĐB 852531
Chờ kết quả xổ số Bình Dương : XSBD CHO gửi 8185
Số đẹp XSBD hôm nay : CAU BD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;
1 1;4;
2 3;6;
3 1; 9;
4 3;6;
5
6 4;
7
8 2;
9 2;3;3;

Xổ số Bình Dương 26/03/2021

G8 40
G7 852
G6 1161 7288 5153
G5 0980
G4 96807 73169 68793
98479 43456 12129 67993
G3 94526 18419
G2 57323
G1 99377
ĐB 174652
Chờ kết quả xổ số Bình Dương : XSBD CHO gửi 8185
Số đẹp XSBD hôm nay : CAU BD gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 9;
2 3;6;9;
3
4
5 2; 2;3;6;
6 1;9;
7 7;9;
8 8;
9 3;3;

Xổ số Bình Dương 19/03/2021

G8 47
G7 067
G6 3901 7963 2470
G5 6699
G4 79711 10285 12816
79938 87127 05080 53579
G3 97503 17921
G2 66427
G1 81560
ĐB 215010
Chờ kết quả xổ số Bình Dương : XSBD CHO gửi 8185
Số đẹp XSBD hôm nay : CAU BD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;
1 1;6;
2 1;7;7;
3 8;
4
5
6 3;7;
7 9;
8 5;
9 9;