Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bạc Liêu 11/08/2020

G8 03
G7 880
G6 5605 2972 0445
G5 3303
G4 90764 41115 66377
39546 50511 01194 89050
G3 18906 39519
G2 65276
G1 36334
ĐB 415933
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;5;6;
1 1;5;9;
2
3 3; 4;
4 5;6;
5
6 4;
7 2;6;7;
8
9 4;

Xổ số Bạc Liêu 04/08/2020

G8 56
G7 414
G6 1843 8976 2010
G5 7405
G4 05234 34012 07870
84953 12162 77987 73262
G3 05971 39997
G2 29950
G1 25682
ĐB 964250
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 2;4;
2
3 4;
4 3;
5 3;
6 2;2;
7 1;6;
8 2;7;
9 7;

Xổ số Bạc Liêu 28/07/2020

G8 21
G7 409
G6 4015 7244 7225
G5 3141
G4 53193 90430 89498
05627 67952 23610 98959
G3 28789 63656
G2 68361
G1 47401
ĐB 116296
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;9;
1 5;
2 5;7;
3
4 1;4;
5 2;6;9;
6 1;
7
8 9;
9 3;6; 8;

Xổ số Bạc Liêu 21/07/2020

G8 93
G7 776
G6 8532 9933 8851
G5 5887
G4 64055 00327 94726
39766 36688 12711 27493
G3 08559 64484
G2 17185
G1 76386
ĐB 917677
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;
2 6;7;
3 2;3;
4
5 1;5;9;
6 6;
7 6;7;
8 4;5;6;7;8;
9 3;