Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bạc Liêu 24/01/2023

G8 71
G7 977
G6 1769 1374 4077
G5 6487
G4 91661 13194 48498
35138 27037 64713 42772
G3 97224 97921
G2 40848
G1 42081
ĐB 368280
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;
2 1;4;
3 7;8;
4 8;
5
6 1;9;
7 2;4;7;7;
8 1;7;
9 4;8;

Xổ số Bạc Liêu 17/01/2023

G8 97
G7 479
G6 1348 4390 9999
G5 8976
G4 60367 10096 52374
59835 06330 45777 34537
G3 89076 61180
G2 59798
G1 85446
ĐB 364533
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3 3; 5;7;
4 6;8;
5
6 7;
7 4;6;6;7;9;
8
9 6;8;9;

Xổ số Bạc Liêu 10/01/2023

G8 07
G7 215
G6 7434 0142 1830
G5 6478
G4 32600 94798 01886
81402 18490 59247 02387
G3 50121 66796
G2 76707
G1 27884
ĐB 978673
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;
1 5;
2 1;
3 4;
4 2;7;
5
6
7 3; 8;
8 4;6;7;
9 6;8;

Xổ số Bạc Liêu 03/01/2023

G8 41
G7 180
G6 2482 3860 2674
G5 9985
G4 20214 43073 89851
58910 32376 11950 02388
G3 28564 93789
G2 49082
G1 37749
ĐB 558222
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;
2 2;
3
4 9;
5 1;
6 4;
7 3;4;6;
8 2;2;5;8;9;
9