Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bạc Liêu 23/04/2024

G8 41
G7 161
G6 0232 5720 7883
G5 2194
G4 42072 93893 97036
98175 47234 15438 74345
G3 39834 87862
G2 39266
G1 51021
ĐB 714705
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1
2 1;
3 2;4;4;6;8;
4 5;
5
6 1;2;6;
7 2;5;
8 3;
9 3;4;

Xổ số Bạc Liêu 16/04/2024

G8 74
G7 869
G6 5206 2110 2061
G5 4939
G4 06827 87732 07940
78404 24275 87919 40707
G3 40869 55335
G2 40833
G1 21775
ĐB 433905
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5; 6;7;
1 9;
2 7;
3 2;3;5;9;
4
5
6 1;9;9;
7 5;5;
8
9

Xổ số Bạc Liêu 09/04/2024

G8 27
G7 866
G6 1893 4338 6936
G5 0583
G4 81488 23435 49152
00074 56046 49755 34822
G3 55700 50547
G2 14907
G1 52831
ĐB 830669
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1
2 2;
3 1;5;6;8;
4 6;7;
5 2;5;
6 6;9;
7 4;
8 3;8;
9 3;

Xổ số Bạc Liêu 02/04/2024

G8 95
G7 244
G6 8365 7387 5843
G5 6451
G4 20182 05392 97450
92990 74605 21616 49161
G3 73469 63823
G2 23009
G1 54954
ĐB 532626
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;9;
1 6;
2 3;6;
3
4 3;4;
5 1;4;
6 1;5;9;
7
8 2;7;
9 2;