Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bạc Liêu 23/07/2024

G8 33
G7 093
G6 1343 0491 1633
G5 1977
G4 28359 17388 32463
36443 42492 46980 17112
G3 61665 81488
G2 80497
G1 61875
ĐB 932708
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 2;
2
3 3;
4 3;3;
5 9;
6 3;5;
7 5;7;
8 8;8;
9 1;2;3;7;

Xổ số Bạc Liêu 16/07/2024

G8 35
G7 023
G6 6870 8499 1892
G5 1781
G4 91504 09080 08440
02811 25894 15079 97928
G3 73638 60177
G2 95701
G1 31441
ĐB 704260
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;
1 1;
2 3;8;
3 8;
4 1;
5
6
7 7;9;
8 1;
9 2;4;9;

Xổ số Bạc Liêu 09/07/2024

G8 66
G7 492
G6 0156 2900 1926
G5 1878
G4 44237 88239 77618
79203 44142 07191 64449
G3 72516 26710
G2 71076
G1 64420
ĐB 387936
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 6;8;
2 6;
3 6; 7;9;
4 2;9;
5 6;
6
7 6;8;
8
9 1;2;

Xổ số Bạc Liêu 02/07/2024

G8 76
G7 051
G6 8108 3276 2282
G5 2886
G4 90299 10971 13693
34894 77692 04201 10985
G3 60056 55928
G2 70817
G1 43734
ĐB 035005
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5; 8;
1 7;
2 8;
3 4;
4
5 1;6;
6
7 1;6;
8 2;5;6;
9 2;3;4;9;