Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBP hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Phước 10/04/2021

G8 96
G7 827
G6 8031 5526 7248
G5 9148
G4 86241 95129 77244
61099 88783 99428 60416
G3 96967 20201
G2 64011
G1 56379
ĐB 545210
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;6;
2 6;7;8;9;
3 1;
4 1;4;8;8;
5
6 7;
7 9;
8 3;
9 9;

Xổ số Bình Phước 03/04/2021

G8 62
G7 964
G6 5619 9920 0237
G5 1731
G4 10963 46822 42728
45372 76336 93792 10858
G3 55900 74896
G2 33572
G1 62702
ĐB 319644
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 9;
2 2;8;
3 1;6;7;
4 4;
5 8;
6 3;4;
7 2;2;
8
9 2;6;

Xổ số Bình Phước 27/03/2021

G8 33
G7 850
G6 9248 0531 7720
G5 4056
G4 90200 75571 55659
24467 17072 48455 79862
G3 87469 78043
G2 32327
G1 86719
ĐB 133310
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0
1 9;
2 7;
3 1;
4 3;8;
5 5;6;9;
6 2;7;9;
7 1;2;
8
9

Xổ số Bình Phước 20/03/2021

G8 54
G7 285
G6 2152 1056 6968
G5 4449
G4 86311 85075 33806
02130 59725 39507 28418
G3 94139 40172
G2 68387
G1 64405
ĐB 888196
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;7;
1 1;8;
2 5;
3 9;
4 9;
5 2;6;
6 8;
7 2;5;
8 5;7;
9 6;