Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBP hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Phước 20/04/2019

G8 35
G7 312
G6 5367 6220 5469
G5 7379
G4 24774 43838 34408
25729 21516 67654 22133
G3 00502 85716
G2 37951
G1 21702
ĐB 644700
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2 2 8
1 2 6 6
2 0 9
3 3 8
4
5 1 4
6 7 9
7 4 9
8
9

Xổ số Bình Phước 13/04/2019

G8 05
G7 771
G6 4375 0593 6831
G5 5620
G4 45420 45782 39070
75101 44670 19167 34096
G3 66356 76315
G2 67086
G1 49413
ĐB 188584
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 1
1 3 5
2 0 0
3 1
4
5 6
6 7
7 0 0 1 5
8 2 4 6
9 3 6

Xổ số Bình Phước 06/04/2019

G8 95
G7 821
G6 5325 4661 4878
G5 6952
G4 22917 32886 72395
98088 46769 56608 26696
G3 42329 55719
G2 12419
G1 17619
ĐB 638757
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 8
1 7 9 9 9
2 1 5 9
3
4
5 2 7
6 1 9
7 8
8 6 8
9 5 6

Xổ số Bình Phước 30/03/2019

G8 23
G7 659
G6 1557 0342 0585
G5 4535
G4 85107 53283 53955
30946 90934 18968 93613
G3 21311 39856
G2 61130
G1 16888
ĐB 316534
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1 1 3
2
3 0 4 4 5
4 2 6
5 5 6 7 9
6 8
7
8 3 5 8
9