Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBP hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Phước 30/05/2020

G8 23
G7 044
G6 6275 8105 4983
G5 7244
G4 32444 49492 59513
42489 35904 16236 31932
G3 89768 33039
G2 57774
G1 97635
ĐB 541505
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5; 5;
1 3;
2
3 2;5;6;9;
4 4;4;4;
5
6 8;
7 4;5;
8 3;9;
9 2;

Xổ số Bình Phước 23/05/2020

G8 79
G7 946
G6 6806 8580 6261
G5 1680
G4 03603 01833 23021
17785 12563 28957 96922
G3 11614 35191
G2 99679
G1 05215
ĐB 313812
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1 2; 4;5;
2 1;2;
3 3;
4 6;
5 7;
6 1;3;
7 9;
8 5;
9 1;

Xổ số Bình Phước 16/05/2020

G8 59
G7 710
G6 7922 6086 4047
G5 1326
G4 60429 62332 13220
38119 80905 77253 56832
G3 75700 21283
G2 90083
G1 69402
ĐB 278080
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;
1 9;
2 2;6;9;
3 2;2;
4 7;
5 3;
6
7
8 3;3;6;
9

Xổ số Bình Phước 09/05/2020

G8 43
G7 955
G6 3277 9738 9908
G5 5226
G4 92770 73603 84996
72564 60601 11136 21205
G3 54663 91439
G2 14317
G1 97078
ĐB 619429
Chờ kết quả xổ số Bình Phước : XSBP CHO gửi 8185
Số đẹp XSBP hôm nay : CAU BP gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;5;8;
1 7;
2 6;9;
3 6;8;9;
4
5 5;
6 3;4;
7 7;8;
8
9 6;