Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBTH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Thuận 23/05/2019

G8 43
G7 217
G6 6899 4910 1487
G5 5632
G4 77371 41340 01901
40061 30258 05206 47495
G3 32009 87105
G2 55457
G1 02106
ĐB 144495
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 5 6 6 9
1 0 7
2
3 2
4 0
5 7 8
6 1
7 1
8 7
9 5 5 9

Xổ số Bình Thuận 16/05/2019

G8 01
G7 259
G6 9785 7810 9522
G5 6728
G4 69462 73379 39819
48946 12765 66888 63463
G3 27541 85586
G2 48117
G1 68079
ĐB 672470
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 0 7 9
2 2 8
3
4 1 6
5 9
6 2 3 5
7 0 9 9
8 5 6 8
9

Xổ số Bình Thuận 09/05/2019

G8 37
G7 490
G6 5026 6078 9268
G5 6911
G4 68760 60424 19553
43040 07952 70767 79208
G3 30780 25050
G2 53821
G1 55213
ĐB 905336
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 8
1 1 3
2 1 4 6
3 6
4 0
5 0 2 3
6 0 7 8
7 8
8 0
9 0

Xổ số Bình Thuận 02/05/2019

G8 00
G7 445
G6 1261 7691 1108
G5 1722
G4 76118 92161 36943
29882 48262 36769 42435
G3 16835 65141
G2 28484
G1 56132
ĐB 674111
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 8
1 1 8
2 2
3 2 5 5
4 1 3 5
5
6 1 1 2 9
7
8 2 4
9 1