Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBTH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Thuận 04/03/2021

G8 18
G7 017
G6 5917 9035 0403
G5 0457
G4 11783 00059 21468
01723 47100 80760 21684
G3 26860 00817
G2 08834
G1 51582
ĐB 227843
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 7;7;7;
2 3;
3 4;5;
4 3;
5 7;9;
6 8;
7
8 2;3;4;
9

Xổ số Bình Thuận 25/02/2021

G8 45
G7 251
G6 6570 4160 6155
G5 3513
G4 73570 47098 37294
67190 97532 44748 39109
G3 75235 17265
G2 33806
G1 65620
ĐB 622893
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6;9;
1 3;
2
3 2;5;
4 8;
5 1;5;
6 5;
7
8
9 3; 4;8;

Xổ số Bình Thuận 18/02/2021

G8 63
G7 800
G6 7809 1574 9641
G5 4939
G4 86460 03118 77225
76036 58833 54127 80371
G3 52963 73526
G2 29546
G1 74709
ĐB 631152
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 9;9;
1 8;
2 5;6;7;
3 3;6;9;
4 1;6;
5 2;
6 3;
7 1;4;
8
9

Xổ số Bình Thuận 11/02/2021

G8 36
G7 362
G6 9595 8081 0291
G5 9885
G4 23357 05673 32821
39742 72676 61561 61358
G3 66482 57151
G2 35796
G1 61396
ĐB 821132
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 1;
3 2;
4 2;
5 1;7;8;
6 1;2;
7 3;6;
8 1;2;5;
9 1;5;6;6;