Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBTH hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bình Thuận 20/06/2024

G8 33
G7 179
G6 7614 0127 8950
G5 4179
G4 58429 06011 55184
39840 17711 73976 99612
G3 03671 58819
G2 19835
G1 67754
ĐB 897706
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 1;1;2;4;9;
2 7;9;
3 5;
4
5 4;
6
7 1;6;9;9;
8 4;
9

Xổ số Bình Thuận 13/06/2024

G8 66
G7 506
G6 1975 9598 5550
G5 2123
G4 42107 48198 22172
19520 40710 89817 00957
G3 34750 01939
G2 92265
G1 58281
ĐB 186832
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1 7;
2 3;
3 2; 9;
4
5 7;
6 5;
7 2;5;
8 1;
9 8;8;

Xổ số Bình Thuận 06/06/2024

G8 00
G7 100
G6 0743 0793 7877
G5 7807
G4 77921 51291 26107
34326 03333 78283 99980
G3 44785 57365
G2 96787
G1 28563
ĐB 012022
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;7;
1
2 1;2; 6;
3 3;
4 3;
5
6 3;5;
7 7;
8 3;5;7;
9 1;3;

Xổ số Bình Thuận 30/05/2024

G8 41
G7 774
G6 6354 7421 6045
G5 3860
G4 12634 92941 60028
02228 68334 45130 68001
G3 60511 31880
G2 80167
G1 81965
ĐB 863973
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;
2 1;8;8;
3 4;4;
4 1;5;
5 4;
6 5;7;
7 3; 4;
8
9