Kết quả xổ số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre hôm nay  - trực tiếp kết quả XSBTR hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Bến Tre 02/06/2020

G8 50
G7 381
G6 6091 7867 8536
G5 3599
G4 49668 53243 93046
09765 00874 75849 99031
G3 15426 42515
G2 27786
G1 18323
ĐB 483757
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;
2 3;6;
3 1;6;
4 3;6;9;
5 7;
6 5;7;8;
7 4;
8 1;6;
9 1;9;

Xổ số Bến Tre 26/05/2020

G8 07
G7 153
G6 9247 0025 9129
G5 7624
G4 71139 19825 96649
35269 05143 50531 77167
G3 16634 37902
G2 35530
G1 35899
ĐB 155589
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1
2 4;5;5;9;
3 1;4;9;
4 3;7;9;
5 3;
6 7;9;
7
8 9;
9 9;

Xổ số Bến Tre 19/05/2020

G8 14
G7 046
G6 3873 7337 7736
G5 1216
G4 24311 53331 57466
65956 40933 21893 54441
G3 51159 70078
G2 29850
G1 39370
ĐB 925902
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 1;6;
2
3 1;3;6;7;
4 1;6;
5 6;9;
6 6;
7 3;8;
8
9 3;

Xổ số Bến Tre 12/05/2020

G8 84
G7 467
G6 0787 5496 7379
G5 2887
G4 13047 43090 26266
40829 91436 26693 34607
G3 21230 39411
G2 57465
G1 55855
ĐB 308711
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 1; 1;
2 9;
3 6;
4 7;
5 5;
6 5;6;7;
7 9;
8 7;7;
9 3;6;