Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đồng Tháp 23/05/2022

G8 21
G7 704
G6 9527 7717 9848
G5 4098
G4 40450 32754 52849
65917 92567 54326 91562
G3 42316 33564
G2 33518
G1 29541
ĐB 076308
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;
1 6;7;7;8;
2 6;7;
3
4 1;8;9;
5 4;
6 2;4;7;
7
8
9 8;

Xổ số Đồng Tháp 16/05/2022

G8 58
G7 468
G6 6135 7989 7464
G5 0771
G4 08781 27815 99655
29839 14381 61518 28290
G3 73168 24633
G2 58661
G1 76469
ĐB 037054
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;8;
2
3 3;5;9;
4
5 4; 5;
6 1;4;8;8;9;
7 1;
8 1;1;9;
9

Xổ số Đồng Tháp 09/05/2022

G8 68
G7 017
G6 7068 2052 4478
G5 6415
G4 01693 65581 19967
52264 81772 18450 24109
G3 52573 97431
G2 73036
G1 56766
ĐB 757852
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 5;7;
2
3 1;6;
4
5 2; 2;
6 4;6;7;8;
7 2;3;8;
8 1;
9 3;

Xổ số Đồng Tháp 02/05/2022

G8 16
G7 053
G6 7055 2310 6387
G5 4388
G4 94181 96891 34862
10176 18162 27159 13749
G3 70758 23776
G2 35479
G1 23464
ĐB 914098
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3
4 9;
5 3;5;8;9;
6 2;2;4;
7 6;6;9;
8 1;7;8;
9 1;8;