Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay  - trực tiếp kết quả XSDT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Đồng Tháp 05/07/2021

G8 52
G7 842
G6 9991 2135 0046
G5 9657
G4 73374 79896 58738
83106 61203 47525 10396
G3 68317 50973
G2 07711
G1 20857
ĐB 467462
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1 1;7;
2 5;
3 5;8;
4 2;6;
5 7;7;
6 2;
7 3;4;
8
9 1;6;6;

Xổ số Đồng Tháp 28/06/2021

G8 29
G7 123
G6 6030 1403 2113
G5 2310
G4 94883 36480 14384
75989 46917 91151 57927
G3 70272 03059
G2 30870
G1 45049
ĐB 957647
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 3;7;
2 3;7;
3
4 7; 9;
5 1;9;
6
7 2;
8 3;4;9;
9

Xổ số Đồng Tháp 21/06/2021

G8 91
G7 924
G6 0553 2262 0748
G5 0589
G4 02705 16940 61286
20197 83576 44400 56798
G3 23644 33058
G2 59210
G1 38706
ĐB 342088
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1
2 4;
3
4 4;8;
5 3;8;
6 2;
7 6;
8 6;8; 9;
9 7;8;

Xổ số Đồng Tháp 14/06/2021

G8 00
G7 822
G6 5770 0867 6729
G5 0429
G4 44769 55860 84322
08766 59935 44547 25677
G3 74515 03146
G2 07731
G1 80195
ĐB 113834
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;
2 2;2;9;9;
3 1;4; 5;
4 6;7;
5
6 6;7;9;
7 7;
8
9 5;