Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHCM hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hồ Chí Minh 24/02/2020

G8 80
G7 266
G6 5390 7387 9914
G5 4888
G4 49144 05313 01408
44501 61066 37072 36696
G3 25304 79854
G2 62946
G1 56723
ĐB 236092
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1 4 8
1 3 4
2 3
3
4 4 6
5 4
6 6 6
7 2
8 7 8
9 0 2 6

Xổ số Hồ Chí Minh 22/02/2020

G8 66
G7 246
G6 0514 8697 1514
G5 4290
G4 88417 18689 95767
27946 54551 62402 59674
G3 28659 62610
G2 80851
G1 21032
ĐB 153601
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1 2
1 0 4 4 7
2
3 2
4 6 6
5 1 1 9
6 7
7 4
8 9
9 0 7

Xổ số Hồ Chí Minh 17/02/2020

G8 19
G7 305
G6 5986 7862 3646
G5 8417
G4 85378 83489 85028
92064 98945 19057 20813
G3 27061 09955
G2 43816
G1 55500
ĐB 814312
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 0 5
1 2 3 6 7
2 8
3
4 5 6
5 5 7
6 1 2 4
7 8
8 6 9
9

Xổ số Hồ Chí Minh 15/02/2020

G8 28
G7 137
G6 7732 8464 3357
G5 2288
G4 99723 71819 76235
31957 48046 07711 35486
G3 77073 05366
G2 18306
G1 99768
ĐB 456041
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 1 9
2 3
3 2 5 7
4 1 6
5 7 7
6 4 6 8
7 3
8 6 8
9