Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHCM hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hồ Chí Minh 14/10/2019

G8 99
G7 152
G6 0705 0115 7204
G5 4291
G4 15526 42882 72995
51028 54877 23580 20002
G3 69205 05899
G2 82752
G1 15877
ĐB 016366
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2 4 5 5
1 5
2 6 8
3
4
5 2 2
6 6
7 7 7
8 0 2
9 1 5 9

Xổ số Hồ Chí Minh 12/10/2019

G8 14
G7 461
G6 7245 1524 0550
G5 3444
G4 64363 00085 96246
92861 11192 67912 59800
G3 37305 22581
G2 46272
G1 91047
ĐB 464318
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 0 5
1 2 8
2 4
3
4 4 5 6 7
5 0
6 1 1 3
7 2
8 1 5
9 2

Xổ số Hồ Chí Minh 07/10/2019

G8 09
G7 053
G6 8574 1729 2917
G5 3705
G4 10358 35718 10899
58178 88133 01554 24853
G3 23949 38662
G2 97859
G1 45711
ĐB 026654
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5
1 1 7 8
2 9
3 3
4 9
5 3 3 4 4 8 9
6 2
7 4 8
8
9 9

Xổ số Hồ Chí Minh 05/10/2019

G8 91
G7 598
G6 2268 1648 0935
G5 9768
G4 58659 47342 42692
32958 83526 35717 86841
G3 98871 08001
G2 78002
G1 61522
ĐB 879834
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1 2
1 7
2 2 6
3 4 5
4 1 2 8
5 8 9
6 8 8
7 1
8
9 2 8