Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHCM hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hồ Chí Minh 03/08/2020

G8 05
G7 641
G6 8255 3975 2818
G5 8020
G4 88999 02291 49582
73185 79485 64155 62375
G3 04619 75254
G2 20486
G1 12640
ĐB 171897
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;9;
2
3
4 1;
5 4;5;5;
6
7 5;5;
8 2;5;5;6;
9 1;7; 9;

Xổ số Hồ Chí Minh 01/08/2020

G8 97
G7 678
G6 8344 5130 7014
G5 3294
G4 04965 38221 48183
23290 16817 46500 76660
G3 09605 34135
G2 24099
G1 38786
ĐB 126157
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 4;7;
2 1;
3 5;
4 4;
5 7;
6 5;
7 8;
8 3;6;
9 4;9;

Xổ số Hồ Chí Minh 27/07/2020

G8 24
G7 770
G6 0953 6075 6179
G5 4265
G4 25524 73216 82623
33254 25532 71008 79609
G3 86271 55635
G2 53873
G1 58895
ĐB 470661
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;
1 6;
2 3;4;
3 2;5;
4
5 3;4;
6 1; 5;
7 1;3;5;9;
8
9 5;

Xổ số Hồ Chí Minh 25/07/2020

G8 47
G7 276
G6 7829 7335 9656
G5 2318
G4 46774 05233 74816
52280 41612 96517 96936
G3 51290 26187
G2 26428
G1 44812
ĐB 971528
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;2;6;7;8;
2 8; 8;9;
3 3;5;6;
4
5 6;
6
7 4;6;
8 7;
9