Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHCM hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hồ Chí Minh 18/01/2021

G8 64
G7 349
G6 9684 5220 0584
G5 0521
G4 22396 51917 40556
07877 77927 32803 87517
G3 79682 68014
G2 52279
G1 10127
ĐB 777204
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;
1 4;7;7;
2 1;7;7;
3
4 9;
5 6;
6
7 7;9;
8 2;4;4;
9 6;

Xổ số Hồ Chí Minh 16/01/2021

G8 89
G7 511
G6 9316 4193 2075
G5 5263
G4 17686 43701 41785
68853 76778 26973 09884
G3 58446 90985
G2 05166
G1 47776
ĐB 021628
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;6;
2 8;
3
4 6;
5 3;
6 3;6;
7 3;5;6;8;
8 4;5;5;6;
9 3;

Xổ số Hồ Chí Minh 11/01/2021

G8 53
G7 040
G6 6075 8076 2899
G5 3588
G4 21273 89601 19577
43122 78333 99464 89306
G3 14276 45418
G2 83509
G1 27479
ĐB 953126
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;9;
1 8;
2 2;6;
3 3;
4
5
6 4;
7 3;5;6;6;7;9;
8 8;
9 9;

Xổ số Hồ Chí Minh 09/01/2021

G8 12
G7 339
G6 6653 4861 3807
G5 2599
G4 56533 27886 55899
18600 97026 45460 51488
G3 18449 26401
G2 40217
G1 69065
ĐB 160248
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;
1 7;
2 6;
3 3;9;
4 8; 9;
5 3;
6 1;5;
7
8 6;8;
9 9;9;