Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHCM hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hồ Chí Minh 18/02/2019

G8 10
G7 876
G6 0597 6360 1844
G5 2803
G4 92514 04642 07702
46708 75338 56047 82232
G3 09909 36859
G2 10362
G1 42940
ĐB 999119
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2 3 8 9
1 4 9
2
3 2 8
4 0 2 4 7
5 9
6 0 2
7 6
8
9 7

Xổ số Hồ Chí Minh 16/02/2019

G8 34
G7 657
G6 7265 9881 4683
G5 3035
G4 51034 60206 75309
12685 41195 61587 96496
G3 73904 86177
G2 01354
G1 28233
ĐB 987031
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 4 6 9
1
2
3 1 3 4 5
4
5 4 7
6 5
7 7
8 1 3 5 7
9 5 6

Xổ số Hồ Chí Minh 11/02/2019

G8 38
G7 068
G6 7265 5907 4892
G5 6652
G4 08116 17283 27418
91206 73602 32273 69900
G3 74031 77648
G2 58340
G1 31766
ĐB 860245
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2 6 7
1 6 8
2
3 1
4 0 5 8
5 2
6 5 6 8
7 3
8 3
9 2

Xổ số Hồ Chí Minh 09/02/2019

G8 08
G7 009
G6 3890 6437 6531
G5 4242
G4 33369 41894 12442
58193 23278 24170 85769
G3 95706 70725
G2 46058
G1 31239
ĐB 517735
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 6 9
1
2 5
3 1 5 7 9
4 2 2
5 8
6 9 9
7 0 8
8
9 0 3 4