Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHCM hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hồ Chí Minh 29/05/2023

G8 50
G7 453
G6 9927 2176 1003
G5 8051
G4 67589 09910 66017
14590 01912 81722 52246
G3 66390 40716
G2 87280
G1 58068
ĐB 124399
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;6;7;
2 2;7;
3
4 6;
5 1;3;
6 8;
7 6;
8 9;
9 9;

Xổ số Hồ Chí Minh 27/05/2023

G8 63
G7 260
G6 6879 4846 9181
G5 6545
G4 87137 11858 58616
28538 19370 22517 87915
G3 55682 86425
G2 56854
G1 80920
ĐB 467972
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;6;7;
2 5;
3 7;8;
4 5;6;
5 4;8;
6
7 2; 9;
8 1;2;
9

Xổ số Hồ Chí Minh 22/05/2023

G8 34
G7 678
G6 8750 4913 1502
G5 8154
G4 04335 96482 17857
69373 48065 15443 90554
G3 57542 10898
G2 67849
G1 71714
ĐB 940078
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 3;4;
2
3 5;
4 2;3;9;
5 4;4;7;
6 5;
7 3;8; 8;
8 2;
9 8;

Xổ số Hồ Chí Minh 20/05/2023

G8 58
G7 857
G6 9295 0434 3996
G5 5267
G4 59261 04060 18199
20318 00961 91005 58028
G3 21244 92475
G2 65847
G1 27333
ĐB 921019
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 8;9;
2 8;
3 3;4;
4 4;7;
5 7;
6 1;1;7;
7 5;
8
9 5;6;9;