Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHCM hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hồ Chí Minh 23/01/2023

G8 33
G7 735
G6 6837 7526 4177
G5 0006
G4 00556 25563 24722
70087 54307 52874 46694
G3 34565 55561
G2 24213
G1 23955
ĐB 929647
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1 3;
2 2;6;
3 5;7;
4 7;
5 5;6;
6 1;3;5;
7 4;7;
8 7;
9 4;

Xổ số Hồ Chí Minh 21/01/2023

G8 52
G7 278
G6 5832 7227 7091
G5 8430
G4 69146 95421 64180
02518 94637 43779 13484
G3 15459 52487
G2 16775
G1 87321
ĐB 483886
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;
2 1;1;7;
3 2;7;
4 6;
5 9;
6
7 5;8;9;
8 4;6; 7;
9 1;

Xổ số Hồ Chí Minh 16/01/2023

G8 02
G7 804
G6 6307 6494 6759
G5 9428
G4 89651 45438 57479
58773 90665 54540 38718
G3 05643 67161
G2 22110
G1 82146
ĐB 793235
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7;
1 8;
2 8;
3 5; 8;
4 3;6;
5 1;9;
6 1;5;
7 3;9;
8
9 4;

Xổ số Hồ Chí Minh 14/01/2023

G8 65
G7 427
G6 9843 8402 3977
G5 1317
G4 38120 48914 12464
25770 99919 28188 93355
G3 94268 11865
G2 45596
G1 82970
ĐB 105565
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 4;7;9;
2 7;
3
4 3;
5 5;
6 4;5; 5;8;
7 7;
8 8;
9 6;