Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHCM hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hồ Chí Minh 27/11/2023

G8 71
G7 189
G6 1717 1871 9942
G5 4885
G4 56691 02593 22377
00495 50737 43331 92107
G3 67766 48534
G2 95278
G1 87569
ĐB 674312
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 2; 7;
2
3 1;4;7;
4 2;
5
6 6;9;
7 1;7;8;
8 5;9;
9 1;3;5;

Xổ số Hồ Chí Minh 25/11/2023

G8 61
G7 149
G6 2249 3443 0232
G5 7568
G4 22968 18623 69934
10347 93727 71064 76824
G3 39837 54044
G2 71726
G1 36162
ĐB 187173
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 3;4;6;7;
3 2;4;7;
4 3;4;7;9;9;
5
6 2;4;8;8;
7 3;
8
9

Xổ số Hồ Chí Minh 20/11/2023

G8 75
G7 590
G6 8850 1393 1807
G5 0635
G4 02031 85587 95945
67452 36728 37236 00665
G3 50046 63816
G2 50877
G1 73148
ĐB 346003
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3; 7;
1 6;
2 8;
3 1;5;6;
4 5;6;8;
5 2;
6 5;
7 7;
8 7;
9 3;

Xổ số Hồ Chí Minh 18/11/2023

G8 54
G7 034
G6 6543 3561 1659
G5 9057
G4 46990 70809 51436
45083 46952 24086 38015
G3 87102 83019
G2 25986
G1 66418
ĐB 081430
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;9;
1 5;8;9;
2
3 4;6;
4 3;
5 2;7;9;
6 1;
7
8 3;6;6;
9