Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHCM hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hồ Chí Minh 12/04/2021

G8 67
G7 914
G6 6205 9006 7868
G5 0299
G4 12765 37524 81654
06493 43071 64715 80248
G3 19120 94749
G2 86783
G1 59941
ĐB 266470
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1 4;5;
2 4;
3
4 1;8;9;
5 4;
6 5;8;
7 1;
8 3;
9 3;9;

Xổ số Hồ Chí Minh 10/04/2021

G8 11
G7 833
G6 6042 0354 9946
G5 6185
G4 91553 26545 39987
38269 07584 36917 80181
G3 21235 69611
G2 90198
G1 21834
ĐB 481593
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;7;
2
3 3;4;5;
4 2;5;6;
5 3;4;
6 9;
7
8 1;4;5;7;
9 3; 8;

Xổ số Hồ Chí Minh 05/04/2021

G8 16
G7 254
G6 0121 6886 7986
G5 7454
G4 08128 99773 08541
20778 16372 64295 36207
G3 11992 50430
G2 08806
G1 01856
ĐB 361554
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1
2 1;8;
3
4 1;
5 4; 4;4;6;
6
7 2;3;8;
8 6;6;
9 2;5;

Xổ số Hồ Chí Minh 03/04/2021

G8 85
G7 946
G6 7690 3115 8099
G5 0439
G4 81086 36786 57920
93808 02194 54849 74208
G3 58286 12340
G2 38492
G1 03281
ĐB 670845
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8;8;
1 5;
2
3 9;
4 5; 6;9;
5
6
7
8 1;6;6;6;
9 2;4;9;