Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hậu Giang 01/08/2020

G8 67
G7 433
G6 3737 3866 9910
G5 6352
G4 34443 16618 73277
09756 99285 46557 17644
G3 87216 81879
G2 87544
G1 84217
ĐB 418922
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;7;8;
2 2;
3 3;7;
4 3;4;4;
5 2;6;7;
6 6;
7 7;9;
8 5;
9

Xổ số Hậu Giang 25/07/2020

G8 12
G7 488
G6 6731 4710 8156
G5 7492
G4 51314 87138 29125
85373 17422 70348 73812
G3 05155 20628
G2 57969
G1 62570
ĐB 541136
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;4;
2 2;5;8;
3 1;6; 8;
4 8;
5 5;6;
6 9;
7 3;
8 8;
9 2;

Xổ số Hậu Giang 18/07/2020

G8 34
G7 475
G6 8095 1358 4860
G5 8713
G4 78158 35409 64166
27846 49754 52714 49599
G3 30407 91761
G2 49186
G1 63376
ĐB 872546
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 7;9;
1 3;4;
2
3
4 6; 6;
5 4;8;8;
6 1;6;
7 5;6;
8 6;
9 5;9;

Xổ số Hậu Giang 11/07/2020

G8 85
G7 174
G6 1149 0756 6928
G5 5115
G4 56406 28704 84434
90620 30520 33788 94275
G3 19119 78064
G2 56432
G1 56704
ĐB 854874
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 4;4;6;
1 5;9;
2 8;
3 2;4;
4 9;
5 6;
6 4;
7 4; 4;5;
8 8;
9