Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hậu Giang 01/10/2022

G8 89
G7 260
G6 2498 9190 5844
G5 5998
G4 28862 31537 08074
64175 72963 69875 01319
G3 23127 54716
G2 27505
G1 32651
ĐB 647803
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 3; 5;
1 6;9;
2 7;
3 7;
4 4;
5 1;
6 2;3;
7 4;5;5;
8
9 8;8;

Xổ số Hậu Giang 24/09/2022

G8 66
G7 128
G6 8973 7475 2957
G5 7750
G4 95621 27887 82945
64191 13655 27151 52034
G3 71458 15608
G2 00426
G1 56078
ĐB 100138
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1
2 1;6;8;
3 4;8;
4 5;
5 1;5;7;8;
6
7 3;5;8;
8 7;
9 1;

Xổ số Hậu Giang 17/09/2022

G8 79
G7 640
G6 6758 7207 2934
G5 1476
G4 85969 28702 58168
58984 58462 85498 74290
G3 52934 28031
G2 67916
G1 19904
ĐB 495941
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;7;
1 6;
2
3 1;4;4;
4 1;
5 8;
6 2;8;9;
7 6;
8 4;
9 8;

Xổ số Hậu Giang 10/09/2022

G8 43
G7 067
G6 1254 8062 2353
G5 4614
G4 60763 18666 40673
75981 08744 76672 55635
G3 31168 42780
G2 51790
G1 40285
ĐB 187194
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;
2
3 5;
4 4;
5 3;4;
6 2;3;6;7;8;
7 2;3;
8 1;5;
9 4;