Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay  - trực tiếp kết quả XSHG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Hậu Giang 27/05/2023

G8 20
G7 980
G6 8478 5675 8182
G5 1399
G4 81043 63999 62675
04268 99682 96074 32969
G3 07001 94348
G2 77096
G1 46108
ĐB 332287
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1
2
3
4 3;8;
5
6 8;9;
7 4;5;5;8;
8 2;2;7;
9 6;9;9;

Xổ số Hậu Giang 20/05/2023

G8 01
G7 101
G6 3115 8705 8098
G5 6438
G4 98518 05926 37755
73859 44728 38462 67510
G3 00432 68847
G2 86956
G1 34233
ĐB 432241
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;
1 5;8;
2 6;8;
3 2;3;8;
4 1; 7;
5 5;6;9;
6 2;
7
8
9 8;

Xổ số Hậu Giang 13/05/2023

G8 54
G7 766
G6 2638 2022 7425
G5 6534
G4 25838 04377 70191
32544 69279 48001 39911
G3 99532 56348
G2 46687
G1 25776
ĐB 571486
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;
2 2;5;
3 2;4;8;8;
4 4;8;
5
6 6;
7 6;7;9;
8 6; 7;
9 1;

Xổ số Hậu Giang 06/05/2023

G8 29
G7 051
G6 4281 3120 1783
G5 9724
G4 82649 06822 20100
75192 54285 98362 41269
G3 18323 08312
G2 53661
G1 15155
ĐB 549039
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 2;3;4;
3 9;
4 9;
5 1;5;
6 1;2;9;
7
8 1;3;5;
9 2;