Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay  - trực tiếp kết quả XSST hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Sóc Trăng 13/01/2021

G8 38
G7 037
G6 6053 8500 8331
G5 4847
G4 84432 87560 19685
23941 92071 64314 15793
G3 38633 91246
G2 34112
G1 72476
ĐB 180585
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;4;
2
3 1;2;3;7;
4 1;6;7;
5 3;
6
7 1;6;
8 5; 5;
9 3;

Xổ số Sóc Trăng 06/01/2021

G8 61
G7 087
G6 6928 8129 1804
G5 8938
G4 69110 23804 11088
48017 45120 79333 59901
G3 19157 90661
G2 79612
G1 76893
ĐB 804803
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3; 4;4;
1 2;7;
2 8;9;
3 3;8;
4
5 7;
6 1;
7
8 7;8;
9 3;

Xổ số Sóc Trăng 30/12/2020

G8 36
G7 573
G6 3204 9675 0784
G5 3509
G4 77727 36503 88564
94935 45099 41838 19870
G3 63444 64686
G2 98456
G1 64952
ĐB 520116
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;9;
1 6;
2 7;
3 5;8;
4 4;
5 2;6;
6 4;
7 3;5;
8 4;6;
9 9;

Xổ số Sóc Trăng 23/12/2020

G8 18
G7 692
G6 4543 2758 1109
G5 4521
G4 33973 94271 53487
20281 27891 13436 31190
G3 16119 88081
G2 29903
G1 39612
ĐB 406149
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1 2;9;
2 1;
3 6;
4 3;9;
5 8;
6
7 1;3;
8 1;1;7;
9 1;2;