Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Tiền Giang 22/01/2023

G8 44
G7 559
G6 1334 8769 2424
G5 1740
G4 54788 19863 15615
09497 95599 18769 55377
G3 30839 33185
G2 05346
G1 56954
ĐB 205717
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;7;
2 4;
3 4;9;
4 6;
5 4;9;
6 3;9;9;
7 7;
8 5;8;
9 7;9;

Xổ số Tiền Giang 15/01/2023

G8 56
G7 719
G6 9103 4868 4294
G5 2197
G4 50665 62334 99049
22747 56982 84820 13635
G3 32679 32954
G2 13430
G1 10169
ĐB 623494
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 9;
2
3 4;5;
4 7;9;
5 4;
6 5;8;9;
7 9;
8 2;
9 4; 4;7;

Xổ số Tiền Giang 08/01/2023

G8 46
G7 345
G6 5562 4189 0758
G5 6692
G4 21190 79563 33127
18494 36727 95792 90897
G3 01027 87317
G2 54482
G1 94928
ĐB 834815
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5; 7;
2 7;7;7;8;
3
4 5;
5 8;
6 2;3;
7
8 2;9;
9 2;2;4;7;

Xổ số Tiền Giang 01/01/2023

G8 95
G7 310
G6 8907 9492 3535
G5 4594
G4 69180 34333 46859
54425 02420 87374 25317
G3 86406 51077
G2 00249
G1 87430
ĐB 939439
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1 7;
2 5;
3 3;5;9;
4 9;
5 9;
6
7 4;7;
8
9 2;4;