Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTG hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Tiền Giang 18/09/2022

G8 36
G7 063
G6 4237 0897 9806
G5 8288
G4 10196 37956 42132
12797 02529 60403 73236
G3 63028 16676
G2 96589
G1 08366
ĐB 531324
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1
2 4; 8;9;
3 2;6;7;
4
5 6;
6 3;6;
7 6;
8 8;9;
9 6;7;7;

Xổ số Tiền Giang 11/09/2022

G8 95
G7 740
G6 2823 4285 0893
G5 2582
G4 08294 10735 90756
88413 70774 89085 25873
G3 86605 81350
G2 78885
G1 49561
ĐB 101001
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 5;
1 3;
2 3;
3 5;
4
5 6;
6 1;
7 3;4;
8 2;5;5;5;
9 3;4;

Xổ số Tiền Giang 04/09/2022

G8 49
G7 155
G6 3635 5754 0953
G5 8623
G4 03486 72319 66795
18837 95308 25667 71278
G3 43265 68300
G2 11484
G1 35530
ĐB 225901
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 8;
1 9;
2 3;
3 5;7;
4
5 3;4;5;
6 5;7;
7 8;
8 4;6;
9 5;

Xổ số Tiền Giang 28/08/2022

G8 43
G7 439
G6 2167 8699 7787
G5 1194
G4 19862 15233 92292
67358 66386 86358 32826
G3 59920 81912
G2 82674
G1 27715
ĐB 652977
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;5;
2 6;
3 3;9;
4
5 8;8;
6 2;7;
7 4;7;
8 6;7;
9 2;4;9;