Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTV hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Trà Vinh 22/03/2019

G8 13
G7 425
G6 3375 1705 5861
G5 4082
G4 04837 77467 12222
55596 18879 04526 40569
G3 77866 73977
G2 08208
G1 47489
ĐB 577082
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 5 8
1
2 2 5 6
3 7
4
5
6 1 6 7 9
7 5 7 9
8 2 2 9
9 6

Xổ số Trà Vinh 15/03/2019

G8 82
G7 363
G6 8723 8806 3620
G5 7217
G4 67484 10097 09234
01928 58543 56268 05210
G3 96137 89534
G2 19513
G1 75399
ĐB 144220
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 0 3 7
2 0 0 3 8
3 4 4 7
4 3
5
6 3 8
7
8 4
9 7 9

Xổ số Trà Vinh 08/03/2019

G8 34
G7 409
G6 7554 4212 5734
G5 7259
G4 04720 76346 99090
90049 05637 13568 66020
G3 91753 55407
G2 75863
G1 14936
ĐB 492055
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 7 9
1 2
2 0 0
3 4 6 7
4 6 9
5 3 4 5 9
6 3 8
7
8
9 0

Xổ số Trà Vinh 01/03/2019

G8 91
G7 572
G6 5627 0291 5463
G5 1458
G4 31238 52164 69391
11296 41779 47756 48363
G3 09976 66600
G2 10962
G1 35151
ĐB 298139
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 0
1
2 7
3 8 9
4
5 1 6 8
6 2 3 3 4
7 2 6 9
8
9 1 1 6