Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTV hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Trà Vinh 18/10/2019

G8 06
G7 710
G6 2260 0689 8399
G5 9408
G4 34655 62476 75745
68353 44479 68477 88250
G3 36647 17800
G2 12300
G1 68033
ĐB 515285
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 0 0 8
1 0
2
3 3
4 5 7
5 0 3 5
6 0
7 6 7 9
8 5 9
9 9

Xổ số Trà Vinh 11/10/2019

G8 20
G7 179
G6 5452 2252 8272
G5 3742
G4 52983 63132 99693
63354 21620 53563 43830
G3 90468 83507
G2 92230
G1 34240
ĐB 500275
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1
2 0
3 0 0 2
4 0 2
5 2 2 4
6 3 8
7 2 5 9
8 3
9 3

Xổ số Trà Vinh 04/10/2019

G8 73
G7 331
G6 8916 5963 2118
G5 2241
G4 23993 49198 75527
34286 10439 50172 10285
G3 81272 14752
G2 47132
G1 87567
ĐB 063207
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1 6 8
2 7
3 1 2 9
4 1
5 2
6 3 7
7 2 2
8 5 6
9 3 8

Xổ số Trà Vinh 27/09/2019

G8 69
G7 267
G6 2246 5410 6425
G5 1038
G4 61871 74927 29714
33386 05361 00838 73289
G3 41403 94257
G2 78232
G1 90720
ĐB 326030
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 0 4
2 0 5 7
3 0 2 8 8
4 6
5 7
6 1 7
7 1
8 6 9
9