Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTV hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Trà Vinh 09/04/2021

G8 16
G7 850
G6 9951 8843 6394
G5 1549
G4 08527 69601 95781
84275 91924 60545 70728
G3 77689 29851
G2 07900
G1 43652
ĐB 948895
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1
2 4;7;8;
3
4 3;5;9;
5 1;1;2;
6
7 5;
8 1;9;
9 4;5;

Xổ số Trà Vinh 02/04/2021

G8 72
G7 489
G6 9316 9904 9327
G5 5781
G4 27900 67682 76669
31716 97270 74677 25046
G3 80753 83136
G2 98334
G1 89756
ĐB 243293
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 6;6;
2 7;
3 4;6;
4 6;
5 3;6;
6 9;
7 7;
8 1;2;9;
9 3;

Xổ số Trà Vinh 26/03/2021

G8 86
G7 988
G6 4223 0451 3665
G5 1761
G4 31068 06360 93390
25009 40141 41254 67782
G3 68448 51973
G2 57881
G1 71810
ĐB 661120
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1
2 3;
3
4 1;8;
5 1;4;
6 1;5;8;
7 3;
8 1;2;8;
9

Xổ số Trà Vinh 19/03/2021

G8 13
G7 907
G6 4664 9832 1189
G5 9936
G4 14350 76240 94518
24863 32230 71455 91910
G3 99725 09771
G2 75694
G1 92194
ĐB 441539
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 8;
2 5;
3 2;6;9;
4
5 5;
6 3;4;
7 1;
8 9;
9 4;4;