Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTV hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Trà Vinh 29/09/2023

G8 00
G7 976
G6 1804 2159 0875
G5 2011
G4 54841 67058 40575
60465 33213 85777 64108
G3 18589 50140
G2 48566
G1 35726
ĐB 807240
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;
1 1;3;
2 6;
3
4 1;
5 8;9;
6 5;6;
7 5;5;6;7;
8 9;
9

Xổ số Trà Vinh 22/09/2023

G8 82
G7 196
G6 0846 8965 9304
G5 9452
G4 66997 53039 11365
31696 52649 37277 47572
G3 37644 38022
G2 08068
G1 70028
ĐB 528491
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1
2 2;8;
3 9;
4 4;6;9;
5 2;
6 5;5;8;
7 2;7;
8
9 1; 6;6;7;

Xổ số Trà Vinh 15/09/2023

G8 78
G7 751
G6 5614 7782 5314
G5 4124
G4 58824 36586 05079
07786 17195 73747 47908
G3 45182 96568
G2 49084
G1 36098
ĐB 765509
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;
1 4;4;
2 4;4;
3
4 7;
5 1;
6 8;
7 9;
8 2;2;4;6;6;
9 5;8;

Xổ số Trà Vinh 08/09/2023

G8 97
G7 024
G6 7347 8850 0623
G5 0577
G4 08315 11228 57372
00518 09649 78918 45924
G3 80734 17736
G2 66177
G1 46892
ĐB 028910
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;8;8;
2 3;4;4;8;
3 4;6;
4 7;9;
5
6
7 2;7;7;
8
9 2;