Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTV hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Trà Vinh 23/09/2022

G8 54
G7 737
G6 2958 5448 3696
G5 6073
G4 67644 06393 29284
74834 88267 06764 17261
G3 07563 64868
G2 77542
G1 77757
ĐB 014420
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3 4;7;
4 2;4;8;
5 7;8;
6 1;3;4;7;8;
7 3;
8 4;
9 3;6;

Xổ số Trà Vinh 16/09/2022

G8 04
G7 970
G6 5477 0377 7029
G5 5373
G4 15631 44590 56831
89011 45562 08897 81892
G3 44931 71089
G2 14367
G1 21957
ĐB 133100
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;
2 9;
3 1;1;1;
4
5 7;
6 2;7;
7 3;7;7;
8 9;
9 2;7;

Xổ số Trà Vinh 09/09/2022

G8 53
G7 497
G6 0828 1662 7740
G5 4734
G4 27138 70735 59422
20957 56406 69016 12174
G3 93874 80256
G2 49396
G1 56673
ĐB 309853
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 6;
2 2;8;
3 4;5;8;
4
5 3; 6;7;
6 2;
7 3;4;4;
8
9 6;7;

Xổ số Trà Vinh 02/09/2022

G8 60
G7 657
G6 7816 5818 8128
G5 6476
G4 06097 50110 75409
10031 50301 21670 02690
G3 81417 80230
G2 77977
G1 77139
ĐB 867187
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 1;9;
1 6;7;8;
2 8;
3 1;9;
4
5 7;
6
7 6;7;
8 7;
9 7;