Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay  - trực tiếp kết quả XSTV hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Trà Vinh 26/05/2023

G8 92
G7 406
G6 5577 5855 3763
G5 7181
G4 06128 34254 27432
90545 36131 63514 42699
G3 73956 53336
G2 02617
G1 04736
ĐB 048130
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 4;7;
2 8;
3 1;2;6;6;
4 5;
5 4;5;6;
6 3;
7 7;
8 1;
9 9;

Xổ số Trà Vinh 19/05/2023

G8 78
G7 973
G6 0062 2762 5249
G5 4586
G4 26627 15990 85176
37765 76291 20010 58013
G3 66929 70358
G2 30940
G1 76209
ĐB 124026
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 3;
2 6; 7;9;
3
4 9;
5 8;
6 2;2;5;
7 3;6;
8 6;
9 1;

Xổ số Trà Vinh 12/05/2023

G8 28
G7 287
G6 9032 2388 3933
G5 1741
G4 99992 36598 92328
37449 70812 30938 85545
G3 99850 16818
G2 27007
G1 22661
ĐB 080253
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 2;8;
2 8;
3 2;3;8;
4 1;5;9;
5 3;
6 1;
7
8 7;8;
9 2;8;

Xổ số Trà Vinh 05/05/2023

G8 38
G7 815
G6 7543 7333 9074
G5 5377
G4 79170 89227 53195
29834 56359 50055 55441
G3 94349 25314
G2 31909
G1 54200
ĐB 407570
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 4;5;
2 7;
3 3;4;
4 1;3;9;
5 5;9;
6
7 4;7;
8
9 5;