Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vĩnh Long 24/05/2019

G8 17
G7 805
G6 5266 1856 3746
G5 4883
G4 00879 67230 36713
36440 28055 76195 54087
G3 44427 87955
G2 48504
G1 94644
ĐB 111717
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4 5
1 3 7
2 7
3 0
4 0 4 6
5 5 5 6
6 6
7 9
8 3 7
9 5

Xổ số Vĩnh Long 17/05/2019

G8 28
G7 327
G6 0621 5835 9585
G5 7922
G4 88329 35921 52818
78085 33146 79060 84304
G3 82780 97294
G2 10282
G1 70080
ĐB 236858
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4
1 8
2 1 1 2 7 9
3 5
4 6
5 8
6 0
7
8 0 0 2 5 5
9 4

Xổ số Vĩnh Long 10/05/2019

G8 32
G7 225
G6 9948 5692 4380
G5 3036
G4 02339 38104 40500
12036 51345 60818 38611
G3 98864 08465
G2 35483
G1 29299
ĐB 364685
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 0 4
1 1 8
2 5
3 6 6 9
4 5 8
5
6 4 5
7
8 0 3 5
9 2 9

Xổ số Vĩnh Long 03/05/2019

G8 43
G7 446
G6 3509 5994 8144
G5 5686
G4 37025 44305 04741
02677 83613 12083 12991
G3 10662 27942
G2 49868
G1 48293
ĐB 902341
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 5 9
1 3
2 5
3
4 1 1 2 4 6
5
6 2 8
7 7
8 3 6
9 1 3 4