Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vĩnh Long 14/02/2020

G8 03
G7 040
G6 6804 8856 2486
G5 3847
G4 34347 33830 19355
99124 85186 87674 51913
G3 50959 40865
G2 91956
G1 31714
ĐB 993867
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4
1 3 4
2 4
3 0
4 0 7 7
5 5 6 6 9
6 5 7
7 4
8 6 6
9

Xổ số Vĩnh Long 07/02/2020

G8 08
G7 081
G6 9025 9566 3447
G5 2814
G4 36041 58715 76680
22850 77809 62272 28449
G3 96631 02811
G2 90121
G1 29131
ĐB 371296
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 1 4 5
2 1 5
3 1 1
4 1 7 9
5 0
6 6
7 2
8 0 1
9 6

Xổ số Vĩnh Long 31/01/2020

G8 61
G7 153
G6 5251 1372 3121
G5 8699
G4 78770 13380 17346
52217 97274 05521 06843
G3 46345 82180
G2 74609
G1 60784
ĐB 989950
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 7
2 1 1
3
4 3 5 6
5 0 1 3
6
7 0 2 4
8 0 0 4
9 9

Xổ số Vĩnh Long 24/01/2020

G8 93
G7 716
G6 7804 9246 2451
G5 0780
G4 76614 15542 27130
92587 97532 07596 83298
G3 50819 30794
G2 60831
G1 60866
ĐB 721258
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4
1 4 6 9
2
3 0 1 2
4 2 6
5 1 8
6 6
7
8 0 7
9 4 6 8