Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vĩnh Long 22/03/2019

G8 89
G7 795
G6 2337 7707 9372
G5 9104
G4 00619 76995 90889
60125 51829 96419 58182
G3 40727 47814
G2 19924
G1 11797
ĐB 820567
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4 7
1 4 9 9
2 4 5 7 9
3 7
4
5
6 7
7 2
8 2 9
9 5 5 7

Xổ số Vĩnh Long 15/03/2019

G8 48
G7 029
G6 4076 3438 4120
G5 7267
G4 99663 72365 94331
72530 32320 45303 40514
G3 80513 90663
G2 93792
G1 71251
ĐB 450835
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 3 4
2 0 0 9
3 0 1 5 8
4
5 1
6 3 3 5 7
7 6
8
9 2

Xổ số Vĩnh Long 08/03/2019

G8 28
G7 020
G6 3488 0826 9020
G5 8568
G4 28584 12633 54973
90939 09007 62190 23947
G3 73685 84208
G2 22517
G1 12444
ĐB 963913
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 7 8
1 3 7
2 0 0 6
3 3 9
4 4 7
5
6 8
7 3
8 4 5 8
9 0

Xổ số Vĩnh Long 01/03/2019

G8 57
G7 327
G6 4088 2005 9804
G5 4535
G4 81552 05893 25773
96905 04975 00495 46004
G3 26043 29880
G2 55480
G1 09288
ĐB 685957
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4 4 5 5
1
2 7
3 5
4 3
5 2 7
6
7 3 5
8 0 0 8 8
9 3 5