Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vĩnh Long 25/09/2020

G8 91
G7 987
G6 5700 9047 8554
G5 3304
G4 87608 29511 06471
04008 63732 20617 43598
G3 44795 82030
G2 31514
G1 32968
ĐB 489386
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;8;
1 1;4;7;
2
3 2;
4 7;
5 4;
6 8;
7 1;
8 6; 7;
9 5;8;

Xổ số Vĩnh Long 18/09/2020

G8 43
G7 916
G6 5197 1891 1912
G5 8569
G4 45509 99058 24409
49025 81534 78643 74641
G3 82977 55659
G2 61612
G1 45474
ĐB 297863
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 9;9;
1 2;2;6;
2 5;
3 4;
4 1;3;
5 8;9;
6 3; 9;
7 4;7;
8
9 1;7;

Xổ số Vĩnh Long 11/09/2020

G8 35
G7 133
G6 7802 8345 5037
G5 8997
G4 89572 28663 75134
54357 82646 12752 02810
G3 01844 59444
G2 77565
G1 83913
ĐB 510899
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 3;
2
3 3;4;7;
4 4;4;5;6;
5 2;7;
6 3;5;
7 2;
8
9 7;9;

Xổ số Vĩnh Long 04/09/2020

G8 68
G7 140
G6 0016 4580 9745
G5 3117
G4 98924 43739 46871
76128 71834 18771 14373
G3 84159 55860
G2 75748
G1 60205
ĐB 825166
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 6;7;
2 4;8;
3 4;9;
4 5;8;
5 9;
6 6;
7 1;1;3;
8
9
Liên kết hữu ích