Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vĩnh Long 19/07/2024

G8 36
G7 353
G6 4172 6832 5434
G5 4747
G4 47210 97511 88888
13582 14410 43926 06370
G3 27780 16338
G2 69877
G1 43409
ĐB 129041
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 1;
2 6;
3 2;4;8;
4 1; 7;
5 3;
6
7 2;7;
8 2;8;
9

Xổ số Vĩnh Long 12/07/2024

G8 17
G7 691
G6 0686 5780 0965
G5 8635
G4 43077 67947 42666
78863 00350 74437 16999
G3 53707 92145
G2 15588
G1 44823
ĐB 144979
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1
2 3;
3 5;7;
4 5;7;
5
6 3;5;6;
7 7;9;
8 6;8;
9 1;9;

Xổ số Vĩnh Long 05/07/2024

G8 17
G7 188
G6 0500 9454 7800
G5 0353
G4 32991 01425 02935
74970 68351 99184 53597
G3 44081 53815
G2 67033
G1 16133
ĐB 541462
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;
2 5;
3 3;3;5;
4
5 1;3;4;
6 2;
7
8 1;4;8;
9 1;7;

Xổ số Vĩnh Long 28/06/2024

G8 61
G7 814
G6 6471 6636 2533
G5 1883
G4 65197 24318 09633
93266 04031 33519 54471
G3 47730 72588
G2 74121
G1 49063
ĐB 974635
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;8;9;
2 1;
3 1;3;3;5; 6;
4
5
6 3;6;
7 1;1;
8 3;8;
9 7;