Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vĩnh Long 17/03/2023

G8 21
G7 424
G6 0615 9514 3751
G5 3637
G4 02598 38430 72112
78721 79972 34803 30672
G3 28514 71387
G2 42297
G1 43971
ĐB 004976
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;4;4;5;
2 1;4;
3 7;
4
5 1;
6
7 1;2;2;6;
8 7;
9 7;8;

Xổ số Vĩnh Long 10/03/2023

G8 63
G7 781
G6 3892 9206 6990
G5 6546
G4 37688 90870 10654
23263 23540 36164 75686
G3 84473 01768
G2 10417
G1 72674
ĐB 171751
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 7;
2
3
4 6;
5 1; 4;
6 3;4;8;
7 3;4;
8 1;6;8;
9 2;

Xổ số Vĩnh Long 03/03/2023

G8 63
G7 505
G6 1075 6643 7557
G5 6301
G4 24188 61461 68435
32079 88705 58694 84330
G3 18060 41089
G2 53855
G1 11931
ĐB 617002
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2; 5;5;
1
2
3 1;5;
4 3;
5 5;7;
6 1;
7 5;9;
8 8;9;
9 4;

Xổ số Vĩnh Long 24/02/2023

G8 86
G7 954
G6 2354 8232 3906
G5 6061
G4 59224 66960 58499
46837 56125 51507 23885
G3 96546 76573
G2 11296
G1 36266
ĐB 850541
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1
2 4;5;
3 2;7;
4 1; 6;
5 4;4;
6 1;6;
7 3;
8 5;
9 6;9;