Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vĩnh Long 09/04/2021

G8 79
G7 995
G6 4402 5359 8903
G5 2166
G4 27966 15115 57204
82100 13759 14783 79240
G3 92904 23233
G2 45466
G1 43943
ĐB 442542
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;4;4;
1 5;
2
3 3;
4 2; 3;
5 9;9;
6 6;6;6;
7
8 3;
9 5;

Xổ số Vĩnh Long 02/04/2021

G8 28
G7 655
G6 9684 2538 5217
G5 1202
G4 63393 93372 42634
47791 99950 84094 66776
G3 30950 80531
G2 06631
G1 30182
ĐB 975179
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 7;
2
3 1;1;4;8;
4
5 5;
6
7 2;6;9;
8 2;4;
9 1;3;4;

Xổ số Vĩnh Long 26/03/2021

G8 70
G7 310
G6 0091 4532 8936
G5 9614
G4 01657 73683 81572
48859 95990 08172 18648
G3 89811 42690
G2 85526
G1 87254
ĐB 849537
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;4;
2 6;
3 2;6;7;
4 8;
5 4;7;9;
6
7 2;2;
8 3;
9 1;

Xổ số Vĩnh Long 19/03/2021

G8 11
G7 201
G6 8959 8735 4483
G5 5471
G4 07116 19468 21469
16427 08088 12250 53079
G3 11636 13006
G2 39965
G1 52077
ĐB 118289
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;
1 6;
2 7;
3 5;6;
4
5 9;
6 5;8;9;
7 1;7;9;
8 3;8;9;
9