Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vĩnh Long 02/07/2021

G8 04
G7 028
G6 1610 7245 0064
G5 4198
G4 71239 29750 01939
21431 29591 93311 31169
G3 83657 09203
G2 92989
G1 94484
ĐB 065068
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 1;
2 8;
3 1;9;9;
4 5;
5 7;
6 4;8; 9;
7
8 4;9;
9 1;8;

Xổ số Vĩnh Long 25/06/2021

G8 90
G7 916
G6 7670 1916 8979
G5 0788
G4 21647 82688 13801
04795 42537 80497 04969
G3 22886 79740
G2 25022
G1 58240
ĐB 823143
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 6;6;
2 2;
3 7;
4 3; 7;
5
6 9;
7 9;
8 6;8;8;
9 5;7;

Xổ số Vĩnh Long 18/06/2021

G8 17
G7 875
G6 9795 2437 6136
G5 6050
G4 49737 83004 90300
24023 84291 93949 14718
G3 51540 91298
G2 17822
G1 78044
ĐB 132596
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 8;
2 2;3;
3 6;7;7;
4 4;9;
5
6
7 5;
8
9 1;5;6; 8;

Xổ số Vĩnh Long 11/06/2021

G8 29
G7 374
G6 2761 1878 2220
G5 3344
G4 08872 78016 30602
77643 53634 77481 76311
G3 80746 91181
G2 68021
G1 48743
ĐB 754874
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 1;6;
2 1;
3 4;
4 3;3;4;6;
5
6 1;
7 2;4; 4;8;
8 1;1;
9