Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVL hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vĩnh Long 07/05/2021

G8 45
G7 040
G6 6410 2905 4063
G5 0590
G4 44280 27500 59821
82020 51018 31559 68169
G3 05972 29966
G2 98308
G1 39252
ĐB 246959
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;8;
1 8;
2 1;
3
4
5 2;9; 9;
6 3;6;9;
7 2;
8
9

Xổ số Vĩnh Long 30/04/2021

G8 32
G7 554
G6 6987 4526 1917
G5 7155
G4 16706 12028 94741
93954 78091 15069 36319
G3 13579 48329
G2 33701
G1 50649
ĐB 967622
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;
1 7;9;
2 2; 6;8;9;
3
4 1;9;
5 4;4;5;
6 9;
7 9;
8 7;
9 1;

Xổ số Vĩnh Long 23/04/2021

G8 61
G7 204
G6 8202 0784 4783
G5 3500
G4 26393 48988 10871
62828 10715 49995 22534
G3 85228 02641
G2 40538
G1 66597
ĐB 453651
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;
1 5;
2 8;8;
3 4;8;
4 1;
5 1;
6
7 1;
8 3;4;8;
9 3;5;7;

Xổ số Vĩnh Long 16/04/2021

G8 58
G7 267
G6 5775 1135 0382
G5 5134
G4 62057 02087 97479
57822 25102 96562 61102
G3 36395 73128
G2 28483
G1 96502
ĐB 613263
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;2;
1
2 2;8;
3 4;5;
4
5 7;
6 2;3; 7;
7 5;9;
8 2;3;7;
9 5;