Kết quả xổ số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vũng Tàu 25/02/2020

G8 90
G7 101
G6 2153 0006 7131
G5 5061
G4 99011 64829 45518
32098 97571 04590 24810
G3 14822 80100
G2 78006
G1 89630
ĐB 514370
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 0 1 6 6
1 0 1 8
2 2 9
3 0 1
4
5 3
6 1
7 0 1
8
9 0 8

Xổ số Vũng Tàu 18/02/2020

G8 37
G7 938
G6 5324 6787 5918
G5 4971
G4 33106 74636 43205
45427 47736 07904 58593
G3 12057 65332
G2 02474
G1 48838
ĐB 737854
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 4 5 6
1 8
2 4 7
3 2 6 6 8 8
4
5 4 7
6
7 1 4
8 7
9 3

Xổ số Vũng Tàu 11/02/2020

G8 45
G7 734
G6 4568 7370 1986
G5 4762
G4 50811 17545 18532
85432 80460 17099 34520
G3 50160 10389
G2 45971
G1 58753
ĐB 266431
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1
2 0
3 1 2 2 4
4 5
5 3
6 0 0 2 8
7 0 1
8 6 9
9 9

Xổ số Vũng Tàu 04/02/2020

G8 61
G7 631
G6 1809 6019 8024
G5 7801
G4 24677 28153 36554
70054 05305 68692 83572
G3 56334 85866
G2 27440
G1 07565
ĐB 437318
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 1 5 9
1 8 9
2 4
3 1 4
4 0
5 3 4 4
6 5 6
7 2 7
8
9 2