Kết quả xổ số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vũng Tàu 11/08/2020

G8 11
G7 213
G6 6206 5592 6226
G5 7346
G4 10210 43027 37174
36571 34261 88937 93054
G3 38706 93774
G2 46442
G1 79516
ĐB 527204
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 4; 6;6;
1 3;6;
2 6;7;
3 7;
4 2;6;
5 4;
6 1;
7 1;4;4;
8
9 2;

Xổ số Vũng Tàu 04/08/2020

G8 27
G7 222
G6 2003 7792 4335
G5 3569
G4 54269 35117 90538
88878 17225 49863 08106
G3 22802 71832
G2 18429
G1 02715
ĐB 017584
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;6;
1 5;7;
2 2;5;9;
3 2;5;8;
4
5
6 3;9;9;
7 8;
8 4;
9 2;

Xổ số Vũng Tàu 28/07/2020

G8 84
G7 659
G6 9575 7877 4517
G5 3809
G4 43120 83501 17950
71062 36350 47778 82623
G3 59758 81783
G2 73166
G1 22609
ĐB 051601
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 1;9;9;
1 7;
2 3;
3
4
5 8;9;
6 2;6;
7 5;7;8;
8 3;
9

Xổ số Vũng Tàu 21/07/2020

G8 86
G7 283
G6 8972 7818 8004
G5 8206
G4 45593 66751 97049
41112 61474 62370 94380
G3 40225 07901
G2 96748
G1 94002
ĐB 251517
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;4;6;
1 2;7; 8;
2 5;
3
4 8;9;
5 1;
6
7 2;4;
8 3;
9 3;