Kết quả xổ số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vũng Tàu 20/09/2022

G8 86
G7 091
G6 3731 7835 2639
G5 2992
G4 21320 23033 75106
31773 23378 46203 41655
G3 24251 80141
G2 66182
G1 97255
ĐB 108232
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1
2
3 1;2; 3;5;9;
4 1;
5 1;5;5;
6
7 3;8;
8 2;
9 1;2;

Xổ số Vũng Tàu 13/09/2022

G8 76
G7 216
G6 3388 7346 2811
G5 2714
G4 35988 88942 29497
02797 59960 64700 19952
G3 76362 75087
G2 95876
G1 94561
ĐB 738960
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;4;6;
2
3
4 2;6;
5 2;
6 1;2;
7 6;
8 7;8;8;
9 7;7;

Xổ số Vũng Tàu 06/09/2022

G8 25
G7 761
G6 0736 6934 6407
G5 2366
G4 05201 45092 88811
57484 22536 06144 56773
G3 72010 13426
G2 91174
G1 28730
ĐB 365720
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;
1 1;
2 6;
3 4;6;6;
4 4;
5
6 1;6;
7 3;4;
8 4;
9 2;

Xổ số Vũng Tàu 30/08/2022

G8 75
G7 737
G6 3653 8256 7618
G5 9516
G4 21592 31816 83051
79550 88325 23489 72573
G3 40046 62324
G2 75065
G1 02262
ĐB 522118
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;6;8; 8;
2 4;5;
3 7;
4 6;
5 1;3;6;
6 2;5;
7 3;
8 9;
9 2;