Kết quả xổ số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay  - trực tiếp kết quả XSVT hàng tuần từ trường quay xổ số

Xổ số Vũng Tàu 06/04/2021

G8 16
G7 246
G6 0317 0266 3213
G5 5069
G4 68492 28365 44987
07835 74759 35208 86060
G3 36632 03332
G2 15793
G1 06479
ĐB 370861
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 3;7;
2
3 2;2;5;
4 6;
5 9;
6 1; 5;6;9;
7 9;
8 7;
9 2;3;

Xổ số Vũng Tàu 30/03/2021

G8 04
G7 823
G6 2756 7185 4530
G5 0646
G4 54084 86435 66072
16903 78644 21467 22690
G3 55395 03893
G2 43031
G1 57466
ĐB 580462
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1
2 3;
3 1;5;
4 4;6;
5 6;
6 2; 6;7;
7 2;
8 4;5;
9 3;5;

Xổ số Vũng Tàu 23/03/2021

G8 78
G7 693
G6 0408 1876 0531
G5 2483
G4 44542 15814 89893
07208 02702 30667 69280
G3 01827 29962
G2 24252
G1 22686
ĐB 473971
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;8;8;
1 4;
2 7;
3 1;
4 2;
5 2;
6 2;7;
7 1; 6;
8 3;6;
9 3;3;

Xổ số Vũng Tàu 16/03/2021

G8 43
G7 081
G6 5471 2688 6825
G5 8307
G4 95184 75600 72218
92487 98934 64611 57055
G3 51727 09720
G2 94090
G1 86307
ĐB 864031
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 7;7;
1 1;8;
2 5;7;
3 1; 4;
4
5 5;
6
7 1;
8 1;4;7;8;
9